ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巧言令色

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巧言令色-, *巧言令色*
Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言令色少なし仁とはよくいったもんだ。
Fair words butter no parsnips. [Proverb]巧言令色少なし仁。 [Proverb]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Words escape even the most cunning tongue my little whore queen.[CN] 巧言令色的嘴还是会说漏 我的娼妓王后 300 (2006)
Behind your smooth talk, you're a plotter![CN] 你整天巧言令色 Flying Swords of Dragon Gate (2011)
Because I cannot flatter and look fair Smile in men's faces smooth, deceive and cog I must be held a rancorous enemy.[CN] 就因为我不会巧言令色 假作殷勤 在人前谄笑 圆滑 虚伪 欺骗 Richard III (1995)
The Master said: a man cunning of word and smiling of face is rarely benevolent.[CN] 子曰: 巧言令色,鲜矣仁 曾子曰: The Twilight Samurai (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top