ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heroical

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heroical-, *heroical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heroical(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless

English-Thai: Nontri Dictionary
heroical(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
heroically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroically

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heroical \He*ro"ic*al\, a.
   Heroic. [R.] --Spectator. -- {He*ro"ic*al*ly}, adv. --
   {He*ro"ic*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heroical
   adj 1: having or displaying qualities appropriate for heroes;
       "the heroic attack on the beaches of Normandy"; "heroic
       explorers" [syn: {heroic}, {heroical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top