ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearer

HH IY1 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearer-, *hearer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
hearer(n) ผู้ฟัง, ผู้สดับ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEARER HH IY1 R ER0
HEARERS HH IY1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearer (n) hˈɪəʳrər (h i@1 r @ r)
hearers (n) hˈɪəʳrəz (h i@1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörer { m } | Hörer { pl }hearer | hearers [Add to Longdo]
Zuhörer { m } | Zuhörer { pl }hearer | hearers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聴衆[ちょうしゅう, choushuu] (n) audience; attendance; hearers; (P) [Add to Longdo]
聞き手(P);聞手;聴き手;聴手[ききて, kikite] (n) (1) (See 話し手・1) hearer; listener; audience; (2) interviewer; questioner; (P) [Add to Longdo]
傍聴人[ぼうちょうにん, bouchounin] (n) hearer; auditor; audience [Add to Longdo]
理想的な言語使用者[りそうてきなげんごしようしゃ, risoutekinagengoshiyousha] (n) ideal speaker-hearer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearer \Hear"er\ (h[=e]r"[~e]r), n.
   One who hears; an auditor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearer
   n 1: someone who listens attentively [syn: {hearer}, {listener},
      {auditor}, {attender}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top