ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนียวเหนอะหนะ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนียวเหนอะหนะ-, *เหนียวเหนอะหนะ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The taping... it's so sticky!การติดเทป... มันเหนียวเหนอะหนะสิ้นดี! The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
It looks gooey.มันดูเหนียวเหนอะหนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Uh, it's gooey.เออ.. เหนียวเหนอะหนะ The Body and the Bounty (2010)
This is really sticky.เหนียวเหนอะหนะชะมัด The Sorcerer's Apprentice (2010)
I mean, if she's gonna make a shifter army, why make one that's this sick, gooey and dying?ฉันหมายถึง ถ้าเธออยาก สร้างกองทัพเชฟ ชิฟเตอร์ ทำไมถึงสร้างให้มัน ป่วย เหนียวเหนอะหนะ แล้วใกล้ตายล่ะ Mommy Dearest (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gooey[ADJ] นุ่มเหนียว, See also: เหนียวเหนอะหนะ, Syn. glutinous, sticky, viscous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top