ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for this reason

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for this reason-, *for this reason*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've never killed for this reason before, the feeling will pass.แกไม่เคยฆ่าด้วยเหตุผลมาก่อน ความรู้สึกนี้จะผ่านไป Mr. Brooks (2007)
And it's for this reason that I hereby offer you and your descendants... all the disputed land of Gedref.และด้วยเหตุผลนี้ที่ข้าเสนอเจ้าและลูกหลานเจ้า ที่ดินที่พิพาททั้งหมดของเกดริฟ The Hunter's Heart (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for this reasonFor this reason I cannot agree with you.
for this reasonFor this reason, I cannot go with you.
for this reasonFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
for this reasonIt is for this reason that he left school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุนี้[CONJ] for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้[CONJ] therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เหตุฉะนี้[CONJ] for this reason, Syn. เพราะเหตุนี้, ด้วยสาเหตุนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why   FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: à cause de ça

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为此[wèi cǐ, ㄨㄟˋ ㄘˇ, / ] for this reason; with regards to this; in this respect; in order to do this; to this end, #1,966 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だからこそ[, dakarakoso] (exp) for this reason [Add to Longdo]
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top