ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall through

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall through-, *fall through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall through(phrv) ร่วงลงไป (เฉพาะบนผิวหรือด้านบน)
fall through(phrv) ทำไม่สำเร็จ, See also: ล้มเหลว, Syn. drop through, fall down, fall down on, fall flat, fall to
fall through(phrv) จมลงไป, See also: ร่วงลงไป, ตกลงไป, Syn. drop through, fall down, fall down on
fall through the floor(idm) ประหลาดใจมาก, See also: แปลกใจมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing will fall through the cracks. We'll keep you informed.ถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามา ทางเราจะแจ้งให้ทราบทันที Brokedown Palace (1999)
And words fall through me and always fool meถ้อยคำที่พลั่งพลู มักเล่นตลกกับฉันเสมอ Once (2007)
Ive seen 100 planets rise and fall through force of arms.ข้าได้เห็นดาวเคราะห์ร้อยดวง รุ่งเรืองและตกต่ำผ่านการใช้กำลังอาวุธ Trespass (2009)
why do I feel like I'm about to fall through a trapdoor into a pit of fire?ทำไมผมรู้สึกเหมือนจะตกหลุมพราง? Throwdown (2009)
Prescriptions fall through cracks.ใบสั่งยาเลยลอดรูออกมาได้ The Uncanny Valley (2010)
They fall through the cracks.นายสูญเสียความเป็นตัวเอง หล่นหายไปหมดท่ามกลางความปวดร้าว Course Correction (2010)
It takes forever for Alice to fall through the black hole.อลิซมีคำอธิบายที่แตกต่างกัน อย่างสมบูรณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น The Riddle of Black Holes (2010)
And you'd stay out until after dark, and I'd stay out with you because I was afraid you'd fall through the ice.และฉันคอยเฝ้าเธอเพราะกลัวว่า เธอจะทะลุน้ำแข็งลงไปในน้ำ ฉันอยากปกป้องเธอ World Leader Pretend (2011)
Killers fall through the cracks.พวกฆาตกรรอดตัวไปได้อยู่ดี Sunshine and Frosty Swirl (2012)
If you fall through that portal, you'll die no matter what world you land in!ถ้าคุณตกลงไปในประตูมิติ คุณจะต้องไม่รอดแน่ แล้วที่ไหนไม่รู้ที่คุณจะโผล่ไป Second Star to the Right (2013)
I know that it's not the same, but I'm not gonna let Megan's death fall through the cracks, too.ฉันรู้ นั้นมันไม่เหมือนกัน แต่ฉันก็จะไม่ปล่อยให้การตายของเมแกน สูญเปล่าไปด้วยเหมือนกัน Monster's Ball (2013)
The light from a star is allowed to fall through a prism placed in the telescope, she wrote.ที่จะตกผ่านปริซึมวางไว้ ในกล้องโทรทรรศน์เธอเขียน Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวด[chūat] (v) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through  FR: échouer ; tomber à l'eau
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
しくじる[shikujiru] (v5r, vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
ふいになる[fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result [Add to Longdo]
壊れる(P);毀れる[こわれる, kowareru] (v1, vi) (1) to be broken; to break; (2) to fall through; to come to nothing; (P) [Add to Longdo]
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1, vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall through
   v 1: fail utterly; collapse; "The project foundered" [syn: {fall
      through}, {fall flat}, {founder}, {flop}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fall through
  v.
 
   (n. fallthrough, var.: fall-through)
 
   1. To exit a loop by exhaustion, i.e., by having fulfilled its exit
   condition rather than via a break or exception condition that exits from
   the middle of it. This usage appears to be really old, dating from the
   1940s and 1950s.
 
   2. To fail a test that would have passed control to a subroutine or some
   other distant portion of code.
 
   3. In C, ?fall-through? occurs when the flow of execution in a switch
   statement reaches a case label other than by jumping there from the switch
   header, passing a point where one would normally expect to find a break. A
   trivial example:
 
 
   switch (color)
   {
   case GREEN:
     do_green();
     break;
   case PINK:
     do_pink();
     /* FALL THROUGH */
   case RED:
     do_red();
     break;
   default:
     do_blue();
     break;
   }
 
   The variant spelling /* FALL THRU */ is also common.
 
   The effect of the above code is to do_green() when color is GREEN, do_red()
   when color is RED, do_blue() on any other color other than PINK, and (and
   this is the important part) do_pink() and then do_red() when color is PINK.
   Fall-through is {considered harmful} by some, though there are contexts
   (such as the coding of state machines) in which it is natural; it is
   generally considered good practice to include a comment highlighting the
   fall-through where one would normally expect a break. See also {Duff's
   device}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top