ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egoistisch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egoistisch-, *egoistisch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of the way that I've lived selfishly and restlessly, one thing after another.Wegen meiner bisherigen Lebensweise, egoistisch und ruhelos, eine Sache folgt der nächsten. Bell Book and Candle (1958)
Aren't you being a little selfish?- Sind Sie nicht ein wenig egoistisch? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I'm surprised at you. I didn't think you'd be so selfish.Es überrascht mich, dass Sie so egoistisch sind! Carry on Nurse (1959)
I'm too selfish to stick my neck out.Ich bin zu egoistisch, um das zu riskieren. Last Train from Gun Hill (1959)
You two are selfish.Ihr beide seid egoistisch Floating Weeds (1959)
OH, YOU KNOW, HE SAID I WAS THE MOST DI FF ICU LT STAR H E'D EVER WORKED WITH.Und auf meine egoistische und hinterhältige Art, liebe ich dich sehr. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
I know I must be very selfish.Vielleicht bin ich egoistisch. The Alamo (1960)
How selfish can you get?Das ist egoistisch. The Apartment (1960)
You're too selfish.Dafür bist du zu egoistisch. Can-Can (1960)
Selfish and spoiled.- Mir fällt nichts ein. - Verwöhnt und egoistisch. The Devil's Eye (1960)
You are selfish and spoiled.- Du bist verwöhnt und egoistisch. The Devil's Eye (1960)
Then his love would not be worthy If he places it above the fate of so many others.Dann wäre seine Liebe zu dir sehr egoistisch, wenn sie ihm wichtiger ist als das Wohlergehen so vieler Menschen. Esther and the King (1960)
Or not at all. That's selfish, short-sighted, and very stupid.Das ist egoistisch, kurzsichtig und sehr dumm. The Grass Is Greener (1960)
YOU KNOW, MARSHA, THAT'S VERY SELF ISH.Weißt du, Marsha, das war sehr egoistisch, meine Liebe. The After Hours (1960)
Maybe.- Das ist egoistisch. Paris Belongs to Us (1961)
AND THE LAST MAN ALIVE TO BE SADDLED SO SUDDENLY AND SO AWKWARDLY... WITH TWO ORPHANED INFANTS.Halten Sie mich, wenn Sie wollen, für egoistisch, aber ich kann nun mal mit Kindern nichts anfangen. The Innocents (1961)
You are as egoistic as your father.Du bist so egoistisch wie dein Vater. The Devil and the Ten Commandments (1962)
You know I want nothing for myself.Ich war nie egoistisch. The Manchurian Candidate (1962)
Oh, brother, how selfish can you get?Wie egoistisch kann man sein? My Geisha (1962)
I was being selfish.Ich war egoistisch. The Notorious Landlady (1962)
I'm much too selfish to fall in love.Ich bin zu egoistisch, um mich zu verlieben. A Piano in the House (1962)
But if there's one thing i ain't, it's egotistical.Aber wenn ich etwas nicht bin, dann ist es egoistisch. Hocus-Pocus and Frisby (1962)
- Maybe I'm just being selfish.- Vielleicht bin ich einfach egoistisch. The Haunting (1963)
- Selfish?- Egoistisch? The Haunting (1963)
No, if a foreigner wants to help... why should I stop him?Nein. Das wäre egoistisch von mir. Goliath and the Sins of Babylon (1963)
Oh, boy, I always knew how selfish and totally self-centered you were, but I never thought you'd stoop to endangering a beautiful marriage like the Bissells' out of pure greed.Ich wusste immer, wie egoistisch und egozentrisch du bist, hätte aber nie gedacht, dass du eine wunderbare Ehe wie die der Bissells aus reiner Gier gefährdest. Good Neighbor Sam (1964)
Too selfish on her part.Zu egoistisch ihrerseits. The Peach Thief (1964)
You find me cold, unfeeling, selfish, don't you?Du hältst mich gewiß für gefühllos und egoistisch. My Fair Lady (1964)
I'm selfish.Ich bin egoistisch. Red Beard (1965)
You're selfish and a little stupid.Du bist egoistisch und ein bisschen dumm. Cat Ballou (1965)
Of all the self-centered, egotistical things I ever heard!Das ist das Egoistischste, was ich je gehört habe. Cat Ballou (1965)
My selfishness, my obstinacy, my stupidity in not listening to your advice.Ich war egoistisch, starrsinnig und dumm, dass ich nicht auf lhren Rat hörte. The Hallelujah Trail (1965)
I've been very, very selfish.Ich war sehr egoistisch. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
All men are egotists.Alle Männer sind egoistisch. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
- At times she can be very selfish.- Manchmal ist sie schon etwas egoistisch. Cheetah at Large (1966)
- Ah, human beings are selfish.- Die Menschen sind egoistisch. Cheetah at Large (1966)
Colonel, you know, it's really kind of selfish of me to go back there and have another wonderful meal.Ich finde es egoistisch, wenn ich da wieder hingehe. Das sollte ein anderer machen. Klink's Rocket (1966)
You shall go back, you selfish toad.Nach Rom mit dir, du egoistische Kröte! A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
You do him in? You selfish beastie!Das ist wieder mal typisch, du egoistische Bestie. Munster, Go Home! (1966)
Well, perhaps you've overaffection trained her so much that she thinks of only herself.Ich kann hier nur beobachten, dass sich Judy egoistisch verhält. Miracle in the Jungle (1967)
I told him he was being backward and selfish.Ich sagte, er sei rückständig und egoistisch. Miracle in the Jungle (1967)
It's pure selfishness.Siehst du, wie egoistisch ich bin. Risky Business (1967)
You know, I think Jack is a selfish and a greedy man for wanting to deprive his friends of the pleasure of meeting you.Ich finde, Jack ist egoistisch und gierig, dass er seinen Freunden Ihre Bekanntschaft nicht gönnt. The Frame (1967)
Don't worry, there's plenty left for you.Sei nicht so egoistisch. Für dich ist noch viel übrig. Man's Best Friend Is Not His Dog (1968)
Oh, that's a bit selfish, sir.Oh, wie egoistisch, Sir. No Names Please (1968)
I realize that... I'm very selfish.Ich bin mir durchaus im Klaren, dass ich schrecklich egoistisch bin. Les Biches (1968)
You're a self-centred murderer, and I don't want anything from you.Sie sind ein egoistischer Mörder, und ich will nichts von Ihnen. Madigan (1968)
I'll bet even Laurence Olivier is vain and self-centred.Ich wette, sogar Laurence Olivier ist eitel und egoistisch. Rosemary's Baby (1968)
I've been so self-centred.Ich war so egoistisch. Rosemary's Baby (1968)
I'm not as selfish as you think.- Ich bin gar nicht so egoistisch. Shame (1968)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  egoistisch /eːgoːistiʃ/
   selfish

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top