Search result for

พ่อค้า

(68 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ่อค้า-, *พ่อค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้า[N] merchant, See also: trader, businessman, tradesman, Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย, Example: ทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลเหล่านั้นสะพัดเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของพ่อค้าวานิชและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายนาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชายที่ทำการค้าขาย
พ่อค้าเร่[N] travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
พ่อค้าปลีก[N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
พ่อค้าของชำ[N] grocer, Syn. คนขายของชำ, Example: บิดาของเขาเป็นพ่อค้าของชำ มีร้านขายของชำอยู่ที่อยุธยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร
พ่อค้าขายส่ง[N] wholesale dealer, Ant. พ่อค้าขายปลีก, Example: การที่เขาบอกว่าพ่อค้าขายส่งได้ขายสินค้าให้แก่เขาแพงกว่าคนอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายของเป็นจำนวนมากๆ แก่ร้านค้าย่อยหรือร้านที่เป็นลูกค้าประจำ
พ่อค้าคนกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
พ่อค้าส่งออก[N] exporter, Ant. พ่อค้านำเข้า, Count unit: ราย, คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพค้าขายที่ส่งสินค้าออกไปขายภายนอกประเทศ
พ่อค้าขายปลีก[N] retailer, Syn. พ่อค้าขายย่อย, Ant. พ่อค้าขายส่ง, Example: พ่อค้าขายส่งต่างจังหวัดจะจำหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าขายปลีกเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: คนขายของซึ่งขายโดยตรงให้กับลูกค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่อค้าตีเมียดู กับแก้ ๑.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Commision merchantsพ่อค้าคนกลาง [TU Subject Heading]
Scrap Metal Merchant พ่อค้าเศษโลหะ
ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเศษโลหะ จากขยะ และเป็นผู้ที่มีสำนักงาน โรงงานที่เก็บ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เกี่ยวกับขยะ [สิ่งแวดล้อม]
หยงพ่อค้าคนกลางในการจัดหาข้าวจากโรงสีให้ผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ [การค้าระหว่างประเทศ]
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Vendorพ่อค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Man/dealer. Miss Waldorf, let her speak.ผู้ชายและพ่อค้ายา คุณWaldorf ปล่อยให้เธอพูดเอง New Haven Can Wait (2008)
How do you know what a drug dealer looks like?คุณรู้หรือเปล่าว่า พ่อค้ายามีลักษณะยังไง Joy (2008)
It's an old smuggler's route.มันเป็นเส้นทางเก่าที่พวกพ่อค้าหนีภาษีใช้น่ะ Shadow of Malevolence (2008)
Smuggler's route?เส้นทางของพ่อค้าหนีภาษีงั้นหรือ? Shadow of Malevolence (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
I am a ice merchantข้าคือพ่อค้าน้ำแข็ง Iljimae (2008)
The truth is, he's a slum landlord, a drug dealer and a vicious pimp who should have been in prison years ago.ความจริงคือ เขาเป็นคนคุมสลัม พ่อค้ายา และเป็นแมงดาชั่วที่ควรจะติดคุก ไปตั้งหลายปีก่อนแล้ว The Bank Job (2008)
In my decades as a merchant, I've seen all sorts of precious goods.ข้าเป็นพ่อค้ามาสิบกว่าปี, ข้าไม่เคยเห็นของมีค่าเช่นนี้มาก่อนเลย The Kingdom of the Winds (2008)
I think Anne can do a lot better than a merchant's son.ข้าคิดว่าแอนน์สามารถหาได้ดีกว่าเหล่าลูกพ่อค้า The Other Boleyn Girl (2008)
No slave drivers. No sandstorms.ไม่มีพ่อค้าทาส ไม่มีพายุทราย Inkheart (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
You ever dealt with a drug dealer? It's terrible, it's weird, it's awkward.คุณเคยรับมือกับพ่อค้ายามั้ย มันแย่ มันแปลก มันน่าอึดอัด Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman   FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้าของชำ[n.] (phøkhā khøngcham) EN: grocer   FR: épicier [m]
พ่อค้าขายปลีก[n.] (phøkhā khāiplīk) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāisong) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
พ่อค้าคนกลาง[n.] (phøkhā khonklāng) EN: middleman ; intermediary ; go-between   FR: intermédiaire [m]
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper   FR: détaillant [m]
พ่อค้าย่อย[n. exp.] (phøkhā yǿi) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าส่งออก[n.] (phøkhā song-øk) EN: exporter   FR: exportateur [m]
พ่อค้าเพชรพลอย[n. exp.] (phøkhā phetphløi) EN: jeweller   FR: joaillier [m]
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker   FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distributor[N] ผู้ค้าส่ง, See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder
ironmonger[N] พ่อค้าขายเครื่องเหล็กที่ใช้ในบ้านและสวน
jeweler[N] คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweller[N] คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
mercer[N] พ่อค้าผ้า
merchant[N] พ่อค้า, See also: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน, Syn. trader, salesman, shopkeeper
middleman[N] พ่อค้าคนกลาง, Syn. agent, merchant
monger[N] คนขายของเร่, See also: พ่อค้า, แม่ค้า, Syn. trader, dealer
packman[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, ผู้หาบเร่, Syn. carrier, porter
peddler[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, Syn. vendor, trader, salesperson

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ
chapman(แชพ'มัน) n. คนเร่ขายของ,พ่อค้า
cheesemongern. พ่อค้าเนย
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
coster(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
fishmonger(n) คนขายปลา,พ่อค้าปลา
huckster(n) พ่อค้าเร่,นักโฆษณา,คนเจ้าเล่ห์,ทหารรับจ้าง
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
merchant(n) พ่อค้า,ผู้ค้าขาย,เจ้าของร้าน
middleman(n) คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง,นายหน้า
monger(n) พ่อค้า,คนขาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
業者[ぎょうしゃ, gyousha] Thai: พ่อค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top