ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้จัดจำหน่าย

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้จัดจำหน่าย-, *ผู้จัดจำหน่าย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: ตัวแทนขายสินค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distributors (Commerce)ผู้จัดจำหน่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the East Coast distributor of involved.ฉันเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย การมีส่วนร่วมของฝั่งตะวันออก Field of Dreams (1989)
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ X-Ray (2001)
We have a major distributor, people!เราได้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ Loyal and True (2008)
{ \pos(192, 210) }List of repos came in from the dealer last night.มีรายการสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย เข้ามาเมื่อคืนนี้ Fix (2009)
You'll be one of the biggest distributors of weapons in the northwest.นายจะเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด ของอาวุธปืนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ June Wedding (2010)
I haven't found... well, he's the distributor.-เขาเป็นผู้จัดจำหน่าย The Boost Job (2010)
He acts in a self-serving manner Replacing the seafood supplier by himself and letting the secretary do the business planning.การปฏิบัติการในลักษณะการให้บริการด้วยตนเองแทนที่ผู้จัดจำหน่ายอาหารทะเล เอกสารการวางแผนทางธุรกิจที่นำเสนอเลขานุการ Episode #1.7 (2011)
- He's acquired every drop of coolant from our distributors and put in an order for 250, 000 gallons, which, of course, we declined.จากผู้จัดจำหน่ายของเรา และเขาได้สั่งอีก 250, 000 แกลลอน ซึ่งแน่นอน เราปฎิเสธ A Whiff of Sulfur (2013)
Anyway, we know he's Yates' supplier and a bit of a nasty piece of work.ยังไงก็ตาม เขาเป็นผู้จัดจำหน่ายของเยทส์ และงานน่ารังเกียจอีกนิดหน่อย นี่คือที่อยู่ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
Looks like one of our highest profiting distributors just shut down today.ดูเหมือนว่าหนึ่งในความจำเริญสูงสุดของเรา ผู้จัดจำหน่ายเพียงแค่ปิดลงในวันนี้ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
- Our distributor.- ผู้จัดจำหน่ายเรา Live by Night (2016)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the East Coast distributor of involved.ฉันเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย การมีส่วนร่วมของฝั่งตะวันออก Field of Dreams (1989)
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ X-Ray (2001)
We have a major distributor, people!เราได้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ Loyal and True (2008)
{ \pos(192, 210) }List of repos came in from the dealer last night.มีรายการสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย เข้ามาเมื่อคืนนี้ Fix (2009)
You'll be one of the biggest distributors of weapons in the northwest.นายจะเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด ของอาวุธปืนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ June Wedding (2010)
I haven't found... well, he's the distributor.-เขาเป็นผู้จัดจำหน่าย The Boost Job (2010)
He acts in a self-serving manner Replacing the seafood supplier by himself and letting the secretary do the business planning.การปฏิบัติการในลักษณะการให้บริการด้วยตนเองแทนที่ผู้จัดจำหน่ายอาหารทะเล เอกสารการวางแผนทางธุรกิจที่นำเสนอเลขานุการ Episode #1.7 (2011)
- He's acquired every drop of coolant from our distributors and put in an order for 250, 000 gallons, which, of course, we declined.จากผู้จัดจำหน่ายของเรา และเขาได้สั่งอีก 250, 000 แกลลอน ซึ่งแน่นอน เราปฎิเสธ A Whiff of Sulfur (2013)
Anyway, we know he's Yates' supplier and a bit of a nasty piece of work.ยังไงก็ตาม เขาเป็นผู้จัดจำหน่ายของเยทส์ และงานน่ารังเกียจอีกนิดหน่อย นี่คือที่อยู่ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
Looks like one of our highest profiting distributors just shut down today.ดูเหมือนว่าหนึ่งในความจำเริญสูงสุดของเรา ผู้จัดจำหน่ายเพียงแค่ปิดลงในวันนี้ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
- Our distributor.- ผู้จัดจำหน่ายเรา Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้จัดจำหน่าย[phūjatjamnāi] (n) EN: distributor  FR: distributeur [ m ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top