ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classy

K L AE1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classy-, *classy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classy(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-class, fine, elegant
classy-chassy(sl) (ผู้หญิง) รูปร่างดี, See also: ผู้หญิง รูปร่างสวย, Syn. classis-chassis

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a classy place. Look at the layout.สถานที่ยอดเยี่ยม ทำเลก็แจ๋ว Goodfellas (1990)
I look classy too.ฉันก็มีระดับ Unbreakable (2000)
And I thought that was very classy of you.และฉันว่า เธอดูมีระดับมากเลย Legally Blonde (2001)
I met her in a legal chat room. She's... she's very classy and smart.รู้จักทาง "แช็ทรูมข้อกฎหมาย" เธอเป็นคนมีระดับแล้วก็ฉลาด Bringing Down the House (2003)
Now, you see, to get the real classy dames, you gotta invent stuff.เห็นมั้ย จะควงสาวสวยมันต้องช่างคิดค้น Around the World in 80 Days (2004)
Rigid bodywork, classy styling.ตัวถังแข็งแรงมาก ถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว Initial D (2005)
His family, yes Some classy family in the provincesครอบครัวน่ะรวยจริง เป็นเศรษฐีบ้านนอก Always - Sunset on Third Street (2005)
This a classy joint we're in.-เราอยู่ในสถานที่มีระดับนะ The City of Violence (2006)
Chuck's bed? Very romantic, classy too.เตียงของชัค โรแมนติกมาก คลาสสิคด้วยนะ The Wild Brunch (2007)
I'll bet your new friend, Dan would love to hear all about how classy you are.ฉันขอเดานะ แดน เพื่อนคนใหม่ของเธอคงดีใจนะ ถ้าได้ยินเรื่องคลาสสิคของเธอ The Wild Brunch (2007)
What's the point of having this classy house if there's only you in it, pet?ถ้าเขาอยู่แต่ที่โรงแรม แล้วจะซื้อบ้านหรูๆไว้ทำไมล่ะ Goal II: Living the Dream (2007)
She was beautiful and classy and smart.เธอสวยมีระดับแถมฉลาด พอเถอะครับพอเถอะ Cassandra's Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีระดับ[mī radap] (adj) EN: classy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASSY K L AE1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classy (j) klˈaːsiː (k l aa1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stilvoll { adj } | stilvoller | am stilvollstenclassy | classier | classiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
ぱりっと[paritto] (adv, vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
特級[とっきゅう, tokkyuu] (n) high grade; special grade; classy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classy \classy\ adj.
   1. having elegance or taste or refinement in manners or
    dress. Opposite of {styleless}. [informal]
 
   Syn: posh, swish, stylish.
     [WordNet 1.5]
 
   2. exhibiting refinement and high character. Opposite of
    {low-class} [informal]
 
   Syn: high-class. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classy
   adj 1: elegant and fashionable; "classy clothes"; "a classy
       dame"; "a posh restaurant"; "a swish pastry shop on the
       Rue du Bac"- Julia Child [syn: {classy}, {posh}, {swish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top