ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clanked

K L AE1 NG K   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clanked-, *clanked*, clank, clanke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา clanked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *clanked*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clank[VI] เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank[VT] ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clank(แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(metal clanks)ลักขโมย How I Won the War (1967)
(BOTTLE CLANKING)The Illusionist (2006)
[drawer clanking][drawer clanking] Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
All that clanking metal and junk.งั้นผมจะต้องตกนรก เพราะผมทำผิดเอง Bridge to Terabithia (2007)
Get ready to turn those clankers into scrap metal!เตรียมพร้อมอัดเจ้าพวกกระป๋องนั่นให้กลายเป็นเศษเหล็ก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Let me show you how it works, clanker.รู้มั้ยว่ามันทำงานยังไง ไอ้กระป๋อง Star Wars: The Clone Wars (2008)
OK clankers, SUCK LASER!โอเค ไอ้พวกกระป๋อง ชิมนี่ดู! Ambush (2008)
Clankers!ไอ้พวกกระป๋อง! Ambush (2008)
Clankers sent reenforcements.ไอ้พวกกระป๋องมันส่งกองหนุนมา Ambush (2008)
That's givin' it to the clankers.อุทิศให้ไอ้พวกหุ่นกระป๋องโดยเฉพาะ Ambush (2008)
Eat lazer clankers.กินนี่ซะ Rising Malevolence (2008)
Those clankers have tough armor.ไอ้หุ่นพวกนี้เกราะหนาแฮะ Rookies (2008)
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
We can't protect the outpost long against that army of clankers.เราป้องกันฐานไว้ได้ไม่นานแน่ มากันเยอะขนาดนั้น Rookies (2008)
(DOOR CLANKING)(DOOR CLANKING) Changeling (2008)
[ Mechanical Clanking, Muffled ][Mechanical Clanking, Muffled] City of Ember (2008)
- They never last this long. - [ Clanking ]มันไม่เคยนานอย่างนี้ City of Ember (2008)
We had rebreathers, but it would be clanky, it would be noisy.เรามีกล้องถ่ายรูป โดยใช้ความร้อน สำหรับทางการทหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำออกนอกประเทศ The Cove (2009)
The leader of the clanker army and a sith lord, no less.ผู้นำแห่งกองทัพหุ่นยนต์ และก็ซิธลอร์ดด้วย ไม่น่าเชื่อ Dooku Captured (2009)
Sir, you talking about stealing from one of the clankers?ท่านครับ ท่านกำลังพูดว่าเราจะขโมยยาน มาจากพวกกระป๋องนั่นเหรอ? Defenders of Peace (2009)
That's a lot of clankers.พวกกระป๋องมากมายเลยแฮะ Defenders of Peace (2009)
There be some bombat clankens coming this-a way.มีกระป๋องประจัญบานกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ The Gungan General (2009)
Bombat clankens?กระป๋องประจัญบานเหรอ? The Gungan General (2009)
You're right. Bombat clankers.ท่านพูดถูก กระป๋องประจัญบาน The Gungan General (2009)
Got banged up pretty good by one of those clankers.โดนเจ้าพวกกระป๋องเล่นงานน่ะ The Hidden Enemy (2009)
We need to get home. [clanking and thudding from ship's mechanisms] Lt. Scott, come in.พวกเราต้องการ กลับบ้าน หมวด สก๊อต ,ตอบด้วย Air: Part 1 (2009)
Sir... [gate creaks and clanks as it dials] We're dialing now?ท่าน ครับ เรากำลัง เชื่อมต่อ ตอนนี้แล้วเหรอ? Air: Part 1 (2009)
Chevron seven encoded. [clanking] Chevron seven locked.รหัสที่ 7 เชื่อมต่อ ีรหัสที่ 7 ล๊อค รหัสที่ 8 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
How ridiculous. [ships groans and clanks] What was that?ตลกล่ะ เกิดอะไร ขี้นเนี่ย? Air: Part 1 (2009)
- [crows cawing] - [hammer clanking][เสียงการ้อง ][เสียง ฆ้อน ตอกไม้] Night of Desirable Objects (2009)
(Mirror shatters and clanks) ma! Careful!แม่ ระวัง! Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
People know what he is now, and he's gonna be punished. (Baseball bat clanks) Hey!คนเขารู้กันหมดว่าเขาเป็นยังไง และเขาจะต้องถูกลงโทษ เฮ้! Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
[bottles clanking][เขย่าขวด] Momentum Deferred (2009)
(Spoon clanks loudly) (both laugh)พ่อคิดว่าแกมีเรียนเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Dude, you've got some serious brass clankers.เพื่อน นายต้องฉวย โอกาสทองเอาไว้สิ There Is No Normal Anymore (2009)
What, about--about the brass clankers?แล้วเรื่องโอกาสทองล่ะ? There Is No Normal Anymore (2009)
[clanks] oh, what is that?นั่นอะไรน่ะ มันเหมือนแสงอาทิตย์ Cradle to Grave (2009)
[Mechanical clanking][เสียงเครื่องจักร] Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
[Beeping, Whirring, Clanking]... มีอะไรกัน The Proof in the Pudding (2010)
Be heard over a the clanking ofได้ยินเสียงคุยกันท่ามกลาง Voyage of Temptation (2010)
That's a lot of clankers.พวกดรอยด์มหาศาลเลย The Zillo Beast (2010)
(chain clanking)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
(chain clanks)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Clankers!พวกกระป๋อง Clone Cadets (2010)
(FAINT CLANKING)(FAINT CLANKING) Super 8 (2011)
(CLANKING)(CLANKING) Super 8 (2011)
- (Helmet clanks) - Sword! (Horse neighs)- เอาดาบมาให้ข้า ปล่อยเขาไป ในนามของกษัตริย์ หยุดเรื่องบ้านี่เสีย The Wolf and the Lion (2011)
It's our tips from this week. (Clanks)ทิปของอาทิตย์นี้ มากกว่า500เหรียญ Infamy (2012)
(Continues crying) (Crackling) (Clanks)ภายใต้เสียงคำรามของ การคาดเดาและคำโกหก แต่คำพูดบางคำส่งเสียงออกไป ดั่งระฆังโบสถ์ Infamy (2012)
[Bottles clanking]Wolf and Cub (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANK K L AE1 NG K
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clank (v) klˈæŋk (k l a1 ng k)
clanks (v) klˈæŋks (k l a1 ng k s)
clanked (v) klˈæŋkt (k l a1 ng k t)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] clank; clang; sound of metal, #25,538 [Add to Longdo]
[lāng, ㄌㄤ, ] onomat. bang; clank; see 哐啷, clatter, #36,008 [Add to Longdo]
哐啷[kuāng lāng, ㄎㄨㄤ ㄌㄤ, ] onomat. clang; clatter; bang; crash; clank, #93,453 [Add to Longdo]
哐哐啷啷[kuāng kuāng lāng lāng, ㄎㄨㄤ ㄎㄨㄤ ㄌㄤ ㄌㄤ, ] onomat. crash; clank; clatter [Add to Longdo]
喀啦喀啦[kā lā kā lā, ㄎㄚ ㄌㄚ ㄎㄚ ㄌㄚ, ] onomat. clank [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klirren {n}clank; clang [Add to Longdo]
klirren | klirrend | geklirrt | klirrt | klirrteto clank | clanking | clanked | clanks | clanked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からんからん[, karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がちゃりと[, gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
金属音[きんぞくおん, kinzokuon] (n) metallic sound; metallic clank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
     {Clanking}.]
     To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
     chains.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top