ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cinder

S IH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cinder-, *cinder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cinderella(n) ซินเดอเรลล่า, See also: ตัวละครในนิทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า, เถ้าถ่าน, ถ่าน, ถ่านไฟ, กากแร่, กากถ่านหิน, See also: cindery, cinderous adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย, ลูกเมียน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cinder(n) เถ้าถ่าน, ขี้เถ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cinder coal; coke coal; natural cokeถ่านโค้กธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cinder coneกรวยกรวดภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cinder; volcanic cinderกรวดภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cinderกากไหม้เกรียม, Example: ขยะหรือเชื้อเพลิงซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วนแต่จะ ไม่ติดไฟเป็นเปลวอีก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should've used the cinder block like I wanted.น่าจะใช้อิฐถ่านแบบที่ฉันต้องการ Bedtime Stories (2007)
~~ the cinder or the shiny apple ~~ ~~ of its eye ~~# เป็นเถ้าถ่าน หรือเฉิดฉายต่อผู้คน # Sectionals (2009)
What do you got in there, cinder blocks?นายใส่อะไรข้างในกระเป๋า ประเป๋าเงินล้านหรือไง No Más (2010)
Well, this cinder block was obviously used in an assault.ก้อนหินนี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นอาวุธทำร้าย The X in the File (2010)
We have your fingerprints on a cinder block that was used to break into her trailer.เราพบลายนิ้วมือของคุณ บนก้อนหิน ที่ใช้ทุบกระจกรถเทรลเลอร์ของเธอ The X in the File (2010)
So what hit her knees wasn't cinder block?งั้้นสิ่งที่ใช้ตีหัวเข่าเธอไม่ใช่ บล็อคหิน งั้นเหรอ The X in the File (2010)
Eight-feet high. Cinder block. No way through it.มันสูง 8 ฟุต ป้องกันเถ้าถ่านฃ์ไม่มีทางผ่านหรอก Toy Story 3 (2010)
Well, why would a woman want a Plymouth on cinder blocks when she could have a Testarossa, 500 horsepower with a six-speed stick?ทำไมผู้หญิงจึงจะอยากได้รถพลีมัธบนอิฐถ่านหิน ในเมื่อหล่อนสามารถได้รถเทสตารอส 500 แรงม้า พร้อมเกียร์ 6 สปีด? Competitive Wine Tasting (2011)
These walls are cinder block.กำแพงพวกนี้เป็นถ่านหิน Cuffed (2011)
So the others are all cinder block.แล้วก็อันอื่นเป็นหินทั้งนั้น Cuffed (2011)
We will cover this land in ash and blood until Rome falls as a cinder to scorched ground.เราจะครอบคลุม ดินแดนแห่งนี้ในเถ้าและเลือด จนตกอยู่ในกรุงโรมเป็นถ่าน กับพื้นไหม้เกรียม Chosen Path (2012)
Oh, but beating up cinder blocks will?โอ้ แต่การไปเตะอิฐมันช่วยได้งั้นสิ? The Walking Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cinderCinderella is far fairer than her sisters.
cinderMy grandmother told me the story of Cinderella.
cinderThe stepmother sneered at Cinderella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เถ้า(n) ashes, See also: cinders, Syn. เถ้า, เถ้าถ่าน, Example: บ้านหลังนั้นไหม้จนเหลือแต่ขี้เถ้า, Thai Definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
ถ่าน(n) charcoal, See also: cinder, Example: ปัญหาเรื่องควันแก้ไขได้ โดยการทำฟืนให้กลายเป็นถ่านเสียก่อน, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: ไม้ที่เผาแล้วจนสุก มีสีดำ โดยมากสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
ขี้เถ้า[khīthao] (n) EN: ashes ; cinders  FR: cendres [ fpl ]
ถ่าน[thān] (n) EN: charcoal ; cinder  FR: charbon de bois [ m ] ; charbon [ m ] ; carbone [ m ]
เถ้า[thao] (n) EN: ash ; ashes ; wood ashes ; cinder ; fire residue  FR: cendre [ f ] ; cendres [ fpl ]
แยกออก[yaēk øk] (v, exp) EN: pull  FR: scinder ; dissocier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CINDER S IH1 N D ER0
CINDERS S IH1 N D ER0 Z
CINDERELLA S IH2 N D ER0 EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cinder (n) sˈɪndər (s i1 n d @ r)
cinders (n) sˈɪndəz (s i1 n d @ z)
Cinderella (n) sˌɪndərˈɛlə (s i2 n d @ r e1 l @)
Cinderford (n) sˈɪndəfəd (s i1 n d @ f @ d)
Cinderellas (n) sˌɪndərˈɛləz (s i2 n d @ r e1 l @ z)
cinder-track (n) sˈɪndə-træk (s i1 n d @ - t r a k)
cinder-tracks (n) sˈɪndə-træks (s i1 n d @ - t r a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰姑娘[Huī gū niang, ㄏㄨㄟ ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙, ] Cinderella; a sudden rags-to-riches celebrity [Add to Longdo]
煤屑[méi xiè, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄝˋ, ] cinder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlackenkegel { m }cinder cone [Add to Longdo]
Cinderellaastrild { m } [ ornith. ]Cinderella Waxbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンデレラ[shinderera] (n) Cinderella; (P) #8,411 [Add to Longdo]
シンデレラコンプレックス[shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex [Add to Longdo]
シンデレラボーイ[shindererabo-i] (n) Cinderella boy [Add to Longdo]
消し炭[けしずみ, keshizumi] (n) cinders [Add to Longdo]
石炭殻[せきたんがら, sekitangara] (n) coal cinders [Add to Longdo]
燃え殻[もえがら, moegara] (n) embers; cinders [Add to Longdo]
燃え滓;燃えかす[もえかす, moekasu] (n) cinders [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top