Search result for

catc

(130 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catc-, *catc*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
CATC (name org ) Civil Aviation Training Center

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catch[N] การจับ
catch[VT] เกี่ยว, Syn. grip, hook
catch[VT] เข้าใจ, Syn. comprehend, understand
catch[VT] จับ, See also: ตะครุบ, ฉวยจับ, Syn. capture, seize
catch[VT] จับได้, Syn. capture
catch[VT] ชะงัก, Syn. check, restrain
catch[VT] ดึงดูด, Syn. attract
catch[VT] ดู, Syn. see
catch[VT] ได้ยิน, Syn. hear
catch[VT] ได้รับ, Syn. receive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catchmentn. ที่กักน้ำ,อ่างกักน้ำ,น้ำที่กักไว้
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน
catchup(แคท'ชัพ) น้ำซอสชนิดข้น, Syn. ketchup
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching the Speaker's eyeสบตาประธานสภา (เพื่อขออภิปราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment basin; catchment; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment; catchment basin; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catch lettersอักษรนำทาง
อักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchesจับไข้ [การแพทย์]
Catchingเบสบอล [การแพทย์]
catchmentcatchment, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
catchment areacatchment area, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Catchment area ,Basin Area,watershedพื้นที่รับน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
catchment managementcatchment management, การบริหารจัดการลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Catchwordคำนำทาง
คำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catch a buzz (slang ) เมาเหล้าหรือเมายา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Hah! Knew there was a catch to it.รู้ว่ามีการจับกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You, you mustn't catch cold.คุณคุณจะต้องไม่เป็นหวัด Pinocchio (1940)
- Won't you catch a cold in that thing?- ใส่ชุดนี้ไม่หนาวหรือ Rebecca (1940)
- Very catchy.- ลวงมาก 12 Angry Men (1957)
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้ The Old Man and the Sea (1958)
Quick! - Let's catch him!ลองจับเขา Help! (1965)
If I ever catch you I'll rip your heart out and eat it!ถ้าฉันจับตัวแกได้... ...ฉันจะควักหัวใจแกออกมากินซะ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I catch you without it again, I'll ram it down your throat.ถ้าฉันจับคุณโดยไม่ได้อีกครั้ง How I Won the War (1967)
- Catchy tune, that.ปรับแค่งลวงว่า Yellow Submarine (1968)
If they catch you speaking, they will dissect you, and they will kill you, in that order.ถ้ามันรู้คุณพูดได้ มันจะคว้านสมองคุณ และสังหารคุณ เพราะปากของคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You'll be all right. You'll take a vacation, nobody knows where, and we'll catch the hell.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด คุณจะได้ใช้เวลาวันหยุดไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน The Godfather (1972)
Catch you later.แล้วเจอกัน Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catcAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
catcAn important function of a policeman is to catch a thief.
catcA wooden building can easily catch fire.
catcBaseball players should allow for the wind in catching a fly.
catcBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
catcBen is behind them, but he'll soon catch up with them.
catcBill got up early in order that he might catch the first train.
catcCan I catch a taxi here?
catcCan I catch a taxi near here?
catcCan other people catch it?
catcCan we still catch the 6:00 Shinkansen?
catcCatch as catch can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
โดนใจ[V] be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
คำพูดติดปาก[N] catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แป๊บ[N] snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
แลเห็น[V] catch sight of, See also: see, sight, look, behold, notice, observe, spot, Syn. แล, ดู, แลดู, Example: เมื่อขึ้นไปบนยอดเขา จะแลเห็นทิวทัศน์ขุนเขาทบซ้อนอยู่ในม่านหมอก, Thai definition: ทอดตาดูเพื่อให้รู้เห็น
สุ่ม[V] catch fish with a coop, Example: ชายหาปลาคนหนึ่งออกไปสุ่มปลาแถวหลังวัดตอนใกล้รุ่ง, Thai definition: อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น
ตามทัน[V] catch up with, See also: overtake, keep up with, Example: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก, Thai definition: ตามไปถึงพอดี
มองเห็น[V] see, See also: catch sight of, sight, behold, Syn. เห็น, แลเห็น, Example: ฉันมองเห็นรอยแผลใหญ่ตรงหัวไหล่ของเขาที่มีเลือดไหลออกมาไม่หยุด, Thai definition: อาการของตาที่ประสบรูป, ปรากฏแก่สายตา
เกี่ยวเบ็ด[V] hook, See also: catch, entrap, Example: พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด, Thai definition: เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of   FR: voir ; distinguer
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer

CMU English Pronouncing Dictionary
CATCH    K AE1 CH
CATCHY    K AE1 CH IY0
CATCHES    K AE1 CH AH0 Z
CATCHER    K AE1 CH ER0
CATCHUP    K AE1 CH AH0 P
CATCALL    K AE1 T K AO2 L
CATCHALL    K AE1 CH AO2 L
CATCHERS    K AE1 CH ER0 Z
CATCALLS    K AE1 T K AO2 L Z
CATCHING    K AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catch    (v) (k a1 ch)
catchy    (j) (k a1 ch ii)
catcall    (v) (k a1 t k aa l)
catcher    (n) (k a1 ch @ r)
catches    (v) (k a1 ch i z)
catchup    (n) (k a1 ch @ p)
catcalls    (v) (k a1 t k aa l z)
catchers    (n) (k a1 ch @ z)
catchier    (j) (k a1 ch i@ r)
catching    (v) (k a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
アイキャッチャー;アイキャッチャ[, aikyaccha-; aikyaccha] (n) eye-catcher [Add to Longdo]
インサイドワーク[, insaidowa-ku] (n) inside work; catcher's game [Add to Longdo]
キーワード[, ki-wa-do] (n) keyword; buzzword; catch-phrase; (P) [Add to Longdo]
キャッチ[, kyacchi] (n,vs) catch; (P) [Add to Longdo]
キャッチー[, kyacchi-] (adj-na) catchy [Add to Longdo]
キャッチアップ[, kyacchiappu] (n) catch-up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] catch [Add to Longdo]
伤风[shāng fēng, ㄕㄤ ㄈㄥ, / ] catch cold [Add to Longdo]
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法) [Add to Longdo]
失火[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, ] catch fire; fire (alarm) [Add to Longdo]
捕手[bǔ shǒu, ㄅㄨˇ ㄕㄡˇ, ] catcher [Add to Longdo]
捕鱼[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, / ] catch fish; fish [Add to Longdo]
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] catch fire; ignite; detonate; get angry [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer [Add to Longdo]
着凉[zháo liáng, ㄓㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] catch cold [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] catch; seize; until [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top