ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butt in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butt in-, *butt in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butt in(phrv) พูดขัดจังหวะ
butt in(phrv) ยุ่ง, See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drag his butt in here!วางมันไว้ที่นี่เถอะ! Akira (1988)
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ The Legend of 1900 (1998)
I'm sorry to butt in but can you please take him back?ขอโทษที่ต้องพูด แต่ ให้เขากลับไปอยู่ด้วยได้ไหม Grave of the Fireflys (2005)
And after 2 years busting my butt in this office, i hope you all remember me.อืม ทุกอย่างนั่นแหละ และจากที่ฉันนั่งอยู่ที่ออฟฟิสนี้กว่า 2 ปี ฉันหวังว่าพวกคุณคงจำฉันได้ Extreme Aggressor (2005)
I think there's a cigarette butt in there.ฉันคิดว่ามันมี ก้นบุหรีอยู่ในนั้นน่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Who are you to butt in other people's business?เธอเป็นใครถึงมาแส่เรื่องชาวบ้านเค้า? My Sassy Girl (2008)
Had to stick his finger up some guy's butt in medical school.เขาต้องเอานิ้วเข้าไปในก้น ของผู้ป่วยตอนเรียนแน่ๆ The Ugly Truth (2009)
Flynn, get your butt in here.ฟลินน์ เอาตูดมานั่งตรงนี้ ABQ (2009)
Troy, we have to rise to the occasion like Ripley and kick monster butt in our undies.ทรอย ได้เวลาที่พวกเรา ต้องลุกขึ้นสู้แบบริปลีย์ และปราบเอเลี่ยนพวกนั้นแล้ว Epidemiology (2010)
Your senior got here first and was trying to have a conversation with him, but did my junior colleague from school really have to butt in and cramp my style?รุ่นพี่ของนายมาถึงก่อนนะ แล้วก็พยามยามจะคุยกับเขาก่อนด้วย แล้วรุ่นน้องที่โรงเรียนต้องเข้ามาขัดจังหวะด้วยหรอ ห๊ะ? Oh! My Lady (2010)
Don't butt in if you don't know anything.อย่ามายุ่งโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไร Episode #1.5 (2010)
I can't wait to kick your butt in a little game of one-on-one.แม่รอไม่ได้ที่จะแข่งกับลูกแล้ว Assassins (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butt inHey, we're trying to have a serious discussion here so I'd appreciate it if you wouldn't butt in so irresponsibly.
butt inThere's no need for you to butt in. Just let him do this on his own.
butt in... There's things I'd like to say but to butt in now would be what they call uncouth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือก(v) butt in, See also: intrude, Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง, Example: อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม, Thai Definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น
สอดเสือก(v) butt in, Syn. สอด, เสือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสือก[seūak] (v) EN: butt in ; intrude  FR: mettre son nez
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp, v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved) [Add to Longdo]
横槍を入れる;横やりを入れる[よこやりをいれる, yokoyariwoireru] (exp, v1) to interrupt; to butt in [Add to Longdo]
差し越える[さしこえる, sashikoeru] (v1) to go out of turn; to butt in [Add to Longdo]
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r, vi) to intrude; to butt in [Add to Longdo]
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s, vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P) [Add to Longdo]
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp, v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butt in
   v 1: break into a conversation; "her husband always chimes in,
      even when he is not involved in the conversation" [syn:
      {chime in}, {cut in}, {put in}, {butt in}, {chisel in},
      {barge in}, {break in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top