ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be prudent

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be prudent-, *be prudent*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Lord, it would be prudent to recognize that to the people, these men are heroes.พระเจ้าของฉันก็จะเป็น ระมัดระวังในการรับรู้ ที่คน คนเหล่านี้เป็นวีรบุรุษ Last Knights (2015)
I mean that it would be prudent to examine if this is simply a matter of pride.ผมหมายถึงว่ามันจะต้องระมัดระวังในการตรวจสอบ ถ้าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องของความภาคภูมิใจ Last Knights (2015)
She just decided it wouldn't be prudent for her to be out and about.นางเพิ่งตัดสินใจ นั่นยังไม่รอบคอบอีกหรือ นั่นมันปกติ Tiny (2013)
Might it not be prudent to get the committee to consider issuing a "D notice"?มันอาจจะไม่ฉลาดนักที่จะให้คณะกรรมการ มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ The Bank Job (2008)
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be prudentYou should be prudent in deciding which way to go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P) [Add to Longdo]
大事を取る;大事をとる[だいじをとる, daijiwotoru] (exp,v5r) to take care doing something; to be prudent [Add to Longdo]
嗜む[たしなむ, tashinamu] (v5m,vt) (1) (uk) to have a taste for; to be fond of; to have an interest in (e.g. a hobby); (2) to be modest; to be prudent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top