ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be chatty

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be chatty-, *be chatty*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Babies, and they'll be hisabies, so they'll have perfect hair and they'll be chatty.ลูกๆ พวกเขาจะได้ลักษณะของเดเร็คไป พวกเขาจะมีผมสวยและก็ช่างพูดช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างคุย[V] be chatty, See also: be full of chatter, be talkative, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา, Ant. เงียบขรึม, เป็นใบ้, Example: ใครๆ ก็อยากทานข้าวกับเธอ เพราะเธอช่างเล่า ช่างคุย
ช่างเจรจา[V] be talkative, See also: be chatty, be full of chatter, Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา, Example: คนใต้ไม่ใคร่ช่างเจรจาเท่าใดนัก
ช่างจำนรรจา[V] be chatty, See also: be talkative, be garrulous, be loquacious, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Example: ในบรรดาเด็กๆ ในหมู่บ้าน จ้อยจะช่างจำนรรจามากกว่าคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty   
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk to much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby   FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top