ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นใบ้

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นใบ้-, *เป็นใบ้*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deaf Mutismเป็นใบ้ร่วมกับหูหนวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด,\ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Are you deaf and dumb, sir?คุณทั้งหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้รึไงคะ In the Mouth of Madness (1994)
Maybe she can't speak.- นางอาจจะเป็นใบ้ว่ะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
- Gotta go.นี่พี่จะช่วยหาคนตาบอด หูหนวกรึเป็นใบ้ 10 Things I Hate About You (1999)
- You mean you were a better mime?- คุณหมายถึงคุณเป็นใบ้ดีขึ้นหรือไม่ Showtime (2002)
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร Showtime (2002)
He's a fool, and she's mute. Losers!มึงนี่โง่ฉิบหาย อีกคนก็เป็นใบ้ ไปตายทั้งคู่เลยไป Kung Fu Hustle (2004)
He's a fool, and she's mute. Losers!มึงนี่โง่ฉิบหาย อีกคนก็เป็นใบ้ ไปตายทั้งคู่เลยไป Kung Fu Hustle (2004)
Let him go dumb.ขอให้เค้าเป็นใบ้ Art of Seduction (2005)
I swear, tractors is so dumb!ฉันสาบาน, รถแทรกเตอร์เป็นใบ้เลย! Cars (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นใบ้[v. exp.] (pen bai) EN: be dumb (mute)   FR: être muet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dumfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
mute(adj) เป็นใบ้,ไม่พูด,เงียบ,นิ่ง
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
wordless(adj) ไม่พูดเลย,เงียบ,พูดไม่ออก,เป็นใบ้

German-Thai: Longdo Dictionary
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top