ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุยเก่ง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุยเก่ง-, *คุยเก่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-What a talker.- คุยเก่งด้วย Mona Lisa Smile (2003)
Yeah, Carl's nice. He even talks.ใช่ คาร์ลเขาดีมาก คุยเก่ง Brokeback Mountain (2005)
Who knew lady prison guards could be so chatty?โอ้ ใครจะไปรู้ล่ะว่าผู้คุมหญิงคนนั้นคุยเก่งขนาดนี้ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Chit-chat.พูดคุยเก่ง Pilot (2009)
Approachable. So good at conversation.ไม่ถือตัว และคุยเก่ง Chuck Versus the Three Words (2010)
- They're so chatty. - Totally.คุณคุยเก่งจัง แน่นอน Chuck Versus the Zoom (2011)
Look, Markus got the looks and the talk, so people wanna work with him.นี่ มาคัสทั้งหน้าตาดีทั้งคุยเก่ง ใครๆก็อยากเทรนกับเค้า Little Red Book (2011)
He... wasn't really much of a talker.ไม่ใช่คนที่ คุยเก่ง Women and Death (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top