ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงียบขรึม

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงียบขรึม-, *เงียบขรึม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบขรึม[ADJ] taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร Wuthering Heights (1992)
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม Wuthering Heights (1992)
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า Almost Love (2006)
I mean this strong, silent thing of yours. It's crap. I'm over it.ฉันหมายถึง การที่นายทำตัวเงียบขรึมแบบนี้ มันห่วยแตกสิ้นดี ฉันเบื่อแล้วนะ Everybody Loves a Clown (2006)
He was quite a businessman.เขาเป็นนักธุรกิจผู้เงียบขรึม Awake (2007)
unsociable Iwase-san!และนี่ก็คือการสัมภาษณ์อิวาเสะซัง ชายหนุ่มที่เงียบขรึมและไร้มนุษย์สัมพันธ์ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
She said he's quiet and submissive.เธอบอกว่าเขาเป็นเด็ก เงียบขรึม และว่าง่าย Haunted (2009)
When I first met Mr. Riddle, he was a quiet albeit brilliant, boy committed to becoming a first-rate wizard.ครั้งแรกที่ฉันพบ คุณริดเดิ้ล เขาเงียบขรึม แต่ฉลาดมาก แทบจะเรียกได้ว่า เป็นอันดับต้นๆ ของผู้วิเศษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Well, just like a young girl, he's quite pretty.เค้าเหมือนสาวน้อย ผู้เงียบขรึมและสง่างาม You've Fallen for Me (2011)
After he arrived here, he didn't speak much.ถึงแม้จะมาถึงที่นี่แล้ว เขาก็ยังเป็นคนเงียบขรึม Poseidon (2011)
Strong silent. Fine.เงียบขรึม ไม่เป็นไร Adventures in Babysitting (2012)
You're the strong, silent type. Huh? Well, I like that.คุณนี่เป็นคนที่เงียบขรึมจริงๆนะคะ ฉันชอบแบบนั้นนะ Authority Always Wins (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreum) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent   FR: taciturne ; silencieux ; réservé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedate[ADJ] เงียบสงบ, See also: เงียบขรึม, เคร่งขรึม, สงบ, ใจเย็น, สุขุม, ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์, Syn. calm, serene, tranquil, serious
staid[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม, Syn. sedate, calm, stable, solemn, Ant. capricious, unstable
taciturn[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด, Syn. quiet, silent, uncommunicative
uncommunicative[ADJ] เงียบขรึม, See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ, Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved, Ant. communicative, communicatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top