ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างเจรจา

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างเจรจา-, *ช่างเจรจา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเจรจา[V] be talkative, See also: be chatty, be full of chatter, Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา, Example: คนใต้ไม่ใคร่ช่างเจรจาเท่าใดนัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Screw them. They've had enough of you. Figuratively speaking.ช่างพวกเขาเถอะ พวกเขาเบื่อเธอแล้ว ช่างเจรจาอุปมาอุปไมย Easy A (2010)
Our, uh, pal Boltar the chatty is getting the, uh, Shadow Orc prisoner.เพื่อนของเรา โบลทาร์ช่างเจรจา กำลังเอาตัวนักโทษชาโดว์ออร์คมา LARP and the Real Girl (2013)
You're a talker.ช่างเจรจาดีนะ Two Swords (2014)
Listening to talkers makes me thirsty.พวกช่างเจรจา ฟังแล้วหิวน้ำว่ะ Two Swords (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chatty[ADJ] ช่างคุย, See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Syn. gabby, talkative, talky

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top