ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be bent

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be bent-, *be bent*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be bentUncontrolled these forces may be dangerous and destructive, but once mastered they can be bent to man's will and desire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่[V] be blown (by the wind), See also: be bent (with the wind), Syn. เอน, โน้ม, Ant. ตั้งตรง, Example: หมู่แมกไม้ที่กำลังเอนลู่กับลมฝนไปแนวเดียวกันช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับบ้านกลางทุ่งเป็นอย่างดี, Thai definition: อาการที่เอนราบเป็นแนวไป เพราะมีสิ่งอื่นบังคับให้เป็นเช่นนั้น
หงิก[V] be crinkled, See also: be bent, be distorted, be crooked,, Syn. งอ, หงิกงอ, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: ผมของเธอหงิกงอ
งุ้ม[V] be hook-shaped, See also: be bent downward, be curved downward, Syn. งอ, โก่ง, โค้ง, Ant. ตรง, Example: เขาคิดทำปลายปีกให้ดัดงอนขึ้นหรืองุ้มลงได้, Thai definition: งอลงเช่นปากนกแก้ว
ดัน[V] insist on, See also: be bent on, Syn. ขืนทำ, ฝืน, Example: เธอดันใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปในวัด, Thai definition: ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
หงิก[v.] (ngik) EN: be crinkled ; be bent ; be distorted ; be crooked   
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] be bent; crooked (of bones) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights [Add to Longdo]
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top