ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bad point

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad point-, *bad point*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad pointEach of their opinions has both good point and bad point.
bad pointEverybody has some good points and bad point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

Japanese-English: EDICT Dictionary
併せ持つ;合わせ持つ;合せ持つ[あわせもつ, awasemotsu] (v5t,vt) to own (something) as well; to have two things (at the same time) (e.g. good and bad points) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top