ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อได้เปรียบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อได้เปรียบ-, *ข้อได้เปรียบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อได้เปรียบ(n) advantage, See also: benefit, good point, profit, Syn. ข้อดี, Ant. ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสีย, Example: ซีดีรอมมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าสื่อข้อมูลประเภทอื่นนั่นคือความคงทนของข้อมูลบนแผ่นจาน, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
It's not such a great bargain for you, huh?ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าไหร่เลยว่ามั้ย It's Alive! (2007)
I thought the novelty of my aarp discount would wear off, อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป There's Something About Harry (2007)
Maybe we can use this to our advantage.เราอาจใช้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบของเรา Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Is taking advantage of my situation.กำลังใช้ข้อได้เปรียบในสถานการณ์ปัจจุบัน Call Waiting (2007)
From birth, you've all been given the advantages of few others.ตั้งแต่เริ่ม พวกคุณทุกคนได้รับข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆ Saw V (2008)
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย Saw V (2008)
It said that we were all born with advantages.มัน มัน มันบอกว่า เราทุกคน เกิดมาพร้อมกับข้อได้เปรียบใช่มั้ย Saw V (2008)
We did something wrong with an advantage from birth.พวกเราทำบางอย่างผิดพลาด ด้วย ข้อได้เปรียบที่เราได้รับมาตั้งแต่แรก Saw V (2008)
Anakin, teaching is a privilege.อนาคิน การสอนเป็นข้อได้เปรียบนะ Star Wars: The Clone Wars (2008)
This whole back and forth game for leverage is pointless.เกมที่รุกรับกันไปมา หาข้อได้เปรียบนี่มันไร้ประโยชน์ Go Your Own Way (2008)
Roberts got out six months ago, but here's the kicker:โรเบริตท์ออกไปได้หกเดือนแล้ว, แต่นี่คือข้อได้เปรียบ. Last Man Standing (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อได้เปรียบ[khø dāi prīep] (n, exp) EN: advantage ; privilege
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[khø dāi prīep nai kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitive advantage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage(n) ความได้เปรียบ, See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, Syn. favor, preference, Ant. disadvantage, handicap
benefit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
capital(n) ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
privilege(n) ข้อได้เปรียบ, See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์, Syn. due, perquisite, right
profit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
vantage(n) ความได้เปรียบ, See also: ข้อได้เปรียบ, ฐานะที่ได้เปรียบ, การถือไพ่เหนือกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์, ได้ผล, มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ, มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ, ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, ข้อขำ, การตกแต่งให้สวยงาม, ข้อได้เปรียบ, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm, Ant. eyesore
behoof(บิฮูฟ') n. ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์, Syn. advantage -pl. -hooves
edge(เอดจฺ) n. ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, ด้านคมของใบมีด, ความคม, เหลี่ยม, เนินเขา, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม, ใส่ขอบให้, เคลื่อนไปทางข้าง, ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด, เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
kicker(คิค'เคอะ) n. ผู้เตะ, ข้อได้เปรียบ, สภาพหรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ, การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประหลาดใจ, เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือใบ
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่, ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร, ได้ประโยชน์, ได้เปรียบเทียบ, เอื้อผล, มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
vantage(แวน'ทิจฺ, วาน'ทิจฺ) n. ข้อได้เปรียบ, ฐานะที่ได้เปรียบ, ความได้เปรียบ, ความเป็นต่อ, ความเหนือกว่า, Syn. superiority, advantage

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
behoof(n) ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
boot(n) รองเท้าบูท, ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์
privilege(n) อภิสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, เอกสิทธิ์, ข้อได้เปรียบ
profit(n) ผลกำไร, ประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ
sun(n) แดด, พระอาทิตย์, ความรุ่งโรจน์, จุดเด่น, ข้อได้เปรียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top