ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bad deed

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad deed-, *bad deed*, bad de, bad dee
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the country where I am traveling, Tibet... people believe if they walk long distances to holy places... it purifies the bad deeds they've committed.ในประเทศที่ฉันเดินทางนี้ ที่ทิเบต ผู้คนเชื่อว่า ถ้าเราเดิน แสวงบุญไกลๆ เราจะลดกรรมที่ก่อเอาไว้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
I can't say I know where I'm going... nor whether my bad deeds can be purified.ฉันบอกไม่ได้ว่ารู้หรือเปล่า ว่าตัวเองจะไปไหน หรือแม้แต่กรรมของฉันจะถูก ลบล้างได้หรือไม่ Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกุศลกรรม[N] sin, See also: bad deed, evil, Syn. บาป, ความชั่วร้าย, Ant. กุศลกรรม, Example: ในชาติที่แล้วเขาทำอกุศลกรรมมาก ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนพิการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action   FR: mauvaise action [f]
วิบากกรรม[n.] (wibākkam) EN: misery from bad deeds   

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top