ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bacillu

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacillu-, *bacillu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacillus[N] แบ็กทีเรียบาซิลลัส, Syn. bacteria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacilluriaภาวะปัสสาวะมีแบคทีเรียทรงแท่ง, ภาวะปัสสาวะมีบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียรูปท่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacilluriaแบคทีเรียในปัสสาวะ [การแพทย์]
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
bacillusบาซิลลัส, แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bacillus Calmette Guerin Vaccineวัคซีนป้องกันวัณโรค,วัคซีนบีซีจี [การแพทย์]
Bacillus Cereusบาซิลลัสเซรีอัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัสซีรีอุส [การแพทย์]
Bacillus sphaericusบาซิลลัส สฟีริคัส [TU Subject Heading]
Bacillus Thuringiensisบาซิลลัสเธอรินจิเอนซิส [การแพทย์]
Bacillus, Acid-Fastแบคทีเรียชนิดย้อมติดสีทนกรด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาซิลลัส[N] bacillus, Thai definition: แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACILLUS    B AH0 S IH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacillus    (n) bˈəsˈɪləs (b @1 s i1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
枯草杆菌[kū cǎo gǎn jùn, ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] Bacillus subtilis, #85,348 [Add to Longdo]
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, / ] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bacillus {m} [med.]bacillus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
チフス菌[チフスきん, chifusu kin] (n) typhoid bacillus [Add to Longdo]
バクテリア(P);バクテリヤ[, bakuteria (P); bakuteriya] (n) (See 細菌) bacteria; bacillus; germ; (P) [Add to Longdo]
バチルス[, bachirusu] (n,adj-no) bacillus (ger [Add to Longdo]
パラチフス菌[パラチフスきん, parachifusu kin] (n) paratyphoid bacillus [Add to Longdo]
ビヒズス[, bihizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ビフィズス[, bifizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus; (P) [Add to Longdo]
ビフィズス菌[ビフィズスきん, bifizusu kin] (n) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ボツリヌス[, botsurinusu] (n) botulinus (bacillus) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top