ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automation

AO0 T AH0 M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automation-, *automation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automation(n) การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน, Syn. mechanization, industrialization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automation(ออโทเม'เชิน) n. ขบวนการอัตโนมัติ, ภาวะอัตโนมัติ, อัตโนมัติ, ลักษณะอัตโน
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)

English-Thai: Nontri Dictionary
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automationอัตโนมัติกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ [เศรษฐศาสตร์]
Automationการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automation, Fullเครื่องมืออัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automationAutomation is bound to have important social consequences.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTOMATION AO0 T AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automation (n) ˌɔːtəmˈɛɪʃən (oo2 t @ m ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动化[zì dòng huà, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] automation #8,712 [Add to Longdo]
自动化技术[zì dòng huà jì shù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ,      /     ] automation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automation { f }automation [Add to Longdo]
Automation { f }; Automatisierung { f } | Automatisierungen { pl }automation | automations [Add to Longdo]
Automationstheorie { f }automatics [Add to Longdo]
Automatisierung { f } | Automatisierung { f } technischer Prozesse | dezentrale Automatisierung { f }automation | automation of technical processes | decentral automation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
オーエー[o-e-] (n) (abbr) { comp } OA; office automation; (P) [Add to Longdo]
オートメ[o-tome] (n) (abbr) automation [Add to Longdo]
オートメーション[o-tome-shon] (n) automation; (P) [Add to Longdo]
オフィスオートメーション[ofisuo-tome-shon] (n) office automation [Add to Longdo]
ビジネスオートメーション[bijinesuo-tome-shon] (n) business automation [Add to Longdo]
ビルディングオートメーション[birudeinguo-tome-shon] (n) building automation [Add to Longdo]
ファクトリーオートメーション[fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation [Add to Longdo]
ファクトリオートメーション[fakutorio-tome-shon] (n) { comp } factory automation; FA [Add to Longdo]
ホームオートメーション[ho-muo-tome-shon] (n) home automation; HA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
自動化[じどうか, jidouka] automation (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top