ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonize

AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonize-, *antagonize*
Possible hiragana form: あんたごにぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonize(vt) ทำให้กลายเป็นศัตรู, See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์, Syn. alienate, offend, set against

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์, ทำให้เป็นศัตรูกัน, ทำให้ไม่ถูกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well then, don't antagonize me.ดี งั้นก็อย่ามาเป็นศัตรูกับฉัน Love Now (2007)
I want to stop recording. I do not want to antagonize it.ฉันอยากให้คุณหยุดถ่าย ฉันไม่อยากสู้กับมัน Paranormal Activity (2007)
Mike, don't antagonize the car.ไมค์อย่าเป็นศัตรูกับรถคันนี้เลยน่า Knight Rider (2008)
It's also possible accusing one of their members could antagonize local gangs, แล้วก็การกล่าวหาพวกแก๊งค์ อาจทำให้สมาชิกคนอื่นไม่พอใจ Brothers in Arms (2008)
Look, we don't know what it is we're dealing with, and "torching" them may only serve to antagonize them further.นี่นะ.. เรายังไม่รู้เลย ว่าเรากำลังรับมือกับอะไร แล้วจะเผามันเนี่ยนะ Water (2009)
Don't antagonize them.อย่าไปยั่วยุมันเชียว Water (2009)
I won't, unless they antagonize me first.ไม่หรอก ยกเว้นว่ามันยั่วยุผมก่อน Water (2009)
Please, do not antagonize her.ขอร้องล่ะครับ อย่าไปเป็นปรปักษ์กับเธอเลย The Big Bang Job (2010)
Why don't you tell me why you antagonize Blair at her own wedding shower?ทำไมเธอถึงไม่บอกฉัน ทำไมเธอถึงทำตัวเป็นศัตรูกับแบลร์ ที่ปาร์ตี้ของเธอเอง? All the Pretty Sources (2011)
Ok, so, as long as Tammy doesn't do anything to antagonize him, we may have a chance.โอเค ตราบใดที่ แทมมี่ยังไม่ได้ทำอะไร ที่ทำให้เขาโกรธ เราอาจจะยังมีโอกาสอยู่ Proof (2011)
And I would, uh, antagonize him on a daily basis.และฉันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาทุกวัน The Fugitives (2012)
I would not antagonize her.ฉันจะไม่กลายเป็นของเธอ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[pen sattrū] (v) EN: antagonize
ต่อต้าน[tøtān] (v) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban  FR: résister ; se défendre ; contrarier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTAGONIZE AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z
ANTAGONIZED AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonize (v) ˌæntˈægənaɪz (a2 n t a1 g @ n ai z)
antagonized (v) ˌæntˈægənaɪzd (a2 n t a1 g @ n ai z d)
antagonizes (v) ˌæntˈægənaɪzɪz (a2 n t a1 g @ n ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. t. [imp. & p. p. {Antagonized};
   p. pr. & vb. n. {Antagonozing}.] [Gr. ?. See {Antagonism}.]
   To contend with; to oppose actively; to counteract.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. i.
   To act in opposition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonize
   v 1: provoke the hostility of; "Don't antagonize your boss"
      [syn: {antagonize}, {antagonise}]
   2: act in opposition to [syn: {antagonize}, {antagonise},
     {counteract}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top