Search result for

*antagonize*

(35 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antagonize, -antagonize-
Possible hiragana form: *あんたごにぜ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonize[VT] ทำให้กลายเป็นศัตรู, See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์, Syn. alienate, offend, set against

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, we don't know what it is we're dealing with, and "torching" them may only serve to antagonize them further.นี่นะ.. เรายังไม่รู้เลย ว่าเรากำลังรับมือกับอะไร แล้วจะเผามันเนี่ยนะ Water (2009)
Don't antagonize them.อย่าไปยั่วยุมันเชียว Water (2009)
I won't, unless they antagonize me first.ไม่หรอก ยกเว้นว่ามันยั่วยุผมก่อน Water (2009)
Please, do not antagonize her.ขอร้องล่ะครับ อย่าไปเป็นปรปักษ์กับเธอเลย The Big Bang Job (2010)
Why don't you tell me why you antagonize Blair at her own wedding shower?ทำไมเธอถึงไม่บอกฉัน ทำไมเธอถึงทำตัวเป็นศัตรูกับแบลร์ ที่ปาร์ตี้ของเธอเอง? All the Pretty Sources (2011)
Ok, so, as long as Tammy doesn't do anything to antagonize him, we may have a chance.โอเค ตราบใดที่ แทมมี่ยังไม่ได้ทำอะไร ที่ทำให้เขาโกรธ เราอาจจะยังมีโอกาสอยู่ Proof (2011)
And I would, uh, antagonize him on a daily basis.และฉันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาทุกวัน The Fugitives (2012)
I would not antagonize her.ฉันจะไม่กลายเป็นของเธอ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Some people are antagonized by the truth.คนบางคนก็ไม่ถูกกับความจริงนะ August: Osage County (2013)
Why do you antagonize me?นี่คุณมาต่อต้านผมทำไม? Smoke Alarm (2013)
This unsub is using his victims as a device with which to antagonize the FBI, the BAU in particular.อันซับคนนี้ใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อประกาศเป็นศัตรูกับเอฟบีไอ โดยเฉพาะกับบีเอยู Carbon Copy (2013)
Is this the part where you attempt to antagonize me, irritate me to the point where I reveal myself to you?นั่นใช่ไหม ที่ทำให้คุณเป็นปฏิปักษ์กับผม ก่อกวนผมจนถึงจุด ที่ผมยอมเปิดเผยตัวเอง Cain and Gabriel (2014)
We have to be careful not to antagonize him.เราต้องระวัง ไม่ไปทำให้เขากลายเป็นศัตรู Book of the Stranger (2016)
Well then, don't antagonize me.ดี งั้นก็อย่ามาเป็นศัตรูกับฉัน Love Now (2007)
I want to stop recording. I do not want to antagonize it.ฉันอยากให้คุณหยุดถ่าย ฉันไม่อยากสู้กับมัน Paranormal Activity (2007)
Mike, don't antagonize the car.ไมค์อย่าเป็นศัตรูกับรถคันนี้เลยน่า Knight Rider (2008)
It's also possible accusing one of their members could antagonize local gangs,แล้วก็การกล่าวหาพวกแก๊งค์ อาจทำให้สมาชิกคนอื่นไม่พอใจ Brothers in Arms (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[v.] (pen sattrū) EN: antagonize   
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban   FR: résister ; se défendre ; contrarier

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONIZE    AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z
ANTAGONIZED    AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonize    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z)
antagonized    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z d)
antagonizes    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekämpfento antagonize [Add to Longdo]
entgegenwirken | entgegenwirkendto antagonize | antagonizing [Add to Longdo]
wirkt entgegenantagonizes [Add to Longdo]
wirkte entgegenantagonized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. t. [imp. & p. p. {Antagonized};
   p. pr. & vb. n. {Antagonozing}.] [Gr. ?. See {Antagonism}.]
   To contend with; to oppose actively; to counteract.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonize \An*tag"o*nize\, v. i.
   To act in opposition.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top