ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anions

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anions-, *anions*, anion
English-Thai: Nontri Dictionary
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anionsประจุลบ [TU Subject Heading]
Anionsประจุลบ, อิออนลบ, อิออนที่มีประจุลบ, ไอออนประจุลบ, อนุภาคที่มีประจุลบ, อิออนประจุลบ, แอนไอออน, แอนไออ้อน, ไอออนลบ, แอนอิออน, อีออนลบ [การแพทย์]
Anions, Complexอิออนเชิงซ้อนที่มีประจุลบ, สารเชิงซ้อนที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anions, Toxicอนุมูลเป็นพิษ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent   FR: proches [mpl] ; siens [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
酒徒[しゅと, shuto] (n) drinker; drinking companions [Add to Longdo]
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship [Add to Longdo]
仲間受け[なかまうけ, nakamauke] (n) being popular among one's companions [Add to Longdo]
徒輩[とはい, tohai] (n) set; company; companions; fellows [Add to Longdo]
同朋[どうぼう;どうほう, doubou ; douhou] (n) companions; fellows [Add to Longdo]
内攻[ないこう, naikou] (n,vs) (1) (disease) settling in internal organs; (2) quarreling among companions; quarrelling among companions [Add to Longdo]
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ion \I"on\ ([imac]"[o^]n), n. [Gr. 'io`n, neut, of 'iw`n, p. pr.
   of 'ie`nai to go.]
   1. (Elec. Chem.) an atom or goup of atoms (radical) carrying
    an electrical charge. It is contrasted with neutral atoms
    or molecules, and free radicals. Certain compounds, such
    as sodium chloride, are composed of complementary ions in
    the solid (crystalline) as well as in solution. Others,
    notably acids such as hydrogen chloride, may occur as
    neutral molecules in the pure liquid or gas forms, and
    ionize almost completely in dilute aqueous solutions. In
    solutions (as in water) ions are frequently bound
    non-covalently with the molecules of solvent, and in that
    case are said to be solvated. According to the
    electrolytic dissociation theory, the molecules of
    electrolytes are divided into ions by water and other
    solvents. An ion consists of one or more atoms and carries
    one unit charges of electricity, 3.4 x 10^{-10}
    electrostatic units, or a multiple of this. Those which
    are positively electrified (hydrogen and the metals) are
    called {cations}; negative ions (hydroxyl and acidic atoms
    or groups) are called {anions}.
 
   Note: Thus, hydrochloric acid ({HCl}) dissociates, in aqueous
      solution, into the hydrogen ion, {H+}, and the chlorine
      ion, {Cl-}; ferric nitrate, {Fe(NO3)3}, yields the
      ferric ion, {Fe+++}, and nitrate ions, {NO3-}, {NO3-},
      {NO3-}. When a solution containing ions is made part of
      an electric circuit, the cations move toward the
      cathode, the anions toward the anode. This movement is
      called migration, and the velocity of it differs for
      different kinds of ions. If the electromotive force is
      sufficient, electrolysis ensues: cations give up their
      charge at the cathode and separate in metallic form or
      decompose water, forming hydrogen and alkali;
      similarly, at the anode the element of the anion
      separates, or the metal of the anode is dissolved, or
      decomposition occurs. Aluminum and chlorine are
      elements prepared predominantly by such electrolysis,
      and depends on dissolving compounds in a solvent where
      the element forms ions. Electrolysis is also used in
      refining other metals, such as copper and silver. Cf.
      {Anion}, {Cation}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. One of the small electrified particles into which the
    molecules of a gas are broken up under the action of the
    electric current, of ultraviolet and certain other rays,
    and of high temperatures. To the properties and behavior
    of ions the phenomena of the electric discharge through
    rarefied gases and many other important effects are
    ascribed. At low pressures the negative ions appear to be
    electrons; the positive ions, atoms minus an electron. At
    ordinary pressures each ion seems to include also a number
    of attached molecules. Ions may be formed in a gas in
    various ways.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top