Search result for

ambits

(260 entries)
(0.1441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambits-, *ambits*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ambits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ambits*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambit    [N] วง
gambit    [N] กลเม็ด, See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, bluff, artifice
gambit    [N] การเอ่ยเพื่อเปิดการสนทนา
ambition    [N] ความทะเยอทะยาน, See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, Syn. aspiration
ambition    [N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end
ambitious    [ADJ] ทะเยอทะยาน, Syn. aspiring, enterprising
ambitious    [ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามสูง
unambitious    [ADJ] ซึ่งมักน้อย, See also: ซึ่งไม่ทะเยอทะยาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan

English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not many idiots have that much ambition.มีคนโง่ไม่มากหรอกที่จะมีความทะเยอทะยาน Adverse Events (2008)
Skywalker's getting pretty ambitious.ดูเหมือนครั้งนี้ สกายวอล์คเกอร์จะมุ่งมั่นผิดปกตินะ Shadow of Malevolence (2008)
It's my life's ambition to join the knights of Camelot.มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผม คือการที่จะได้เข้าร่วมเป็นอัศวินของคาเมลอต Lancelot (2008)
Does everyone know about the ambitious plans for the City of Music?ทุกท่านทราบเรื่องโครงการเรื่อง เมืองแห่งดนตรีกันหมดแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
You're young and ambitions, Tim. A chance to make a name for yourself.คุณยังหนุ่มและมีความทะเยอทะยาน ทิม คุณมีโอกาสที่จะสร้างชื่อคุณเองได้อีก The Bank Job (2008)
Tell me, when was it that people stopped thinking of ambition as a sin and started thinking of it as a virtue?บอกหน่อยสิ คนเราเลิกคิดว่าความทะเยอทะยานนั้นเป็นบาป และเริ่มมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเมื่อไรกัน? The Other Boleyn Girl (2008)
You don't think he'll miss court? A young ambitious man.เจ้าไม่คิดหรือว่า เขาจะคิดถึงพระราชวัง เฉกเช่นชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน The Other Boleyn Girl (2008)
She's the most ambitious little serpent at court.นางเป็นนังอสรพิษที่ทะเยอทะยานที่สุด แห่งราชสำนักเชียวล่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
I thought you had ambitions for this family?ข้าคิดว่าจะมีความทะเยอทะยานเพื่อครอบครัวเราเสียอีก The Other Boleyn Girl (2008)
And that you would put a matter of this importance before family ambition.และไม่ได้ใช้เหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ ทำเพื่อความทะเยอทะยานของวงศ์ตระกูล The Other Boleyn Girl (2008)
You, Director Shin Tae Hwan, are not the only one who has a man's ambition.คุณ, ผ.อ.ชินแทฮวาน,ไม่ใช่คนเดียว ที่มีความทะเยอทะยานของผู้ชาย Episode #1.7 (2008)
Excessive ambition is the problem.ความทะเยอทะยานมากเกินไป มันเป็นปัญหา Episode #1.7 (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
Pour myself a cup of ambitionPour myself a cup of ambition The Love Guru (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
How's that for an ambition?วิธีการของที่สำหรับความทะเยอทะยาน? Revolutionary Road (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Your ambition. It's all you are, Nathan.แต่นี่มันเกี่ยวกับตัวแกต่างหาก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Ambition can be a valuable quality here in Washington as well as in life, but unchecked, it can be unhealthy, if not dangerous.ความทะเยอทะยานมันจะมีคุณค่ามหาศาล ในวอชิงตันนี่ และเช่นเดียวกับต่อชีวิตคุณ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
- That was very bad. Bad mannered and absolutely no ambition.ขาดมารยาท ไม่มีความใฝ่ฝันอะไรเลย Drag Me to Hell (2009)
And he's ambitious.เขาเป็นคนทะเยอทะยาน London. Of Course (2009)
And perhaps I was overly ambitious.และเป็นเพราะฉันมีความทะเยอทะยานมากเกินไป Breakage (2009)
- Come on, where's your ambition? - Jesus. Seriously?- ไม่เอาน่า ความมักใหญ่ใฝ่สูงของนายมันหายไปไหนหมดแล้ว 4 Days Out (2009)
Mm, yes, her sole ambition now is to be Mrs. Orson Hodge.อืม ใช่ เธอขายความทะเยอะยาน และกลายเป็นคุณนายออร์สัน ฮอดจ์ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
So it's your "sole ambition" to be Mrs. Orson Hodge?สรุปคือแม่ตั้งใจจะเป็นคุณนายออร์สันฮอดจ์จริงเหรอ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Yes, I did. It's an ambitious development.ใช่ ผมได้รับแล้ว มันเป็นการพัฒนาที่ต้องใช้ความพยายามสูง Smite (2009)
You're ambitious, obstinate and a big dummy.เธอก็ทะเยอทะยาน แต่ก็โหลยโท่ยอยู่แล้ว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Implementing a worldwide ambitious plan.และดำเนินแผนนี้ไปทั่วโลก Episode #1.13 (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
I've heard of ambitious, but that's just plain crazy.ฉันรู้จักความทะเยอทะยาน แต่นี่มันบ้าเกินไปแล้วนะ Release Me (2009)
It's my ambition to fight dinosaurs, save the world.จุดมุ่งหมายของผมคือสู้กับไดโนเสาร์ ช่วยโลก Episode #3.5 (2009)
Neither you nor I are ambitious enough.ทั้งฉันและคุณต่างก็พอใจในสิ่งที่มีอยู่ Episode #1.22 (2009)
I am shocked at the lack Of leading-man ambition in this room right now.ฉันไม่อยากเชื่อว่าพวกเธอ จะขาดความเป็นผู้นำแบบนี้ Mash-Up (2009)
I think school's for suckers, but I got ambition.ฉันคิดว่า ร.ร.มันสำหรับคนห่วยๆ แต่ฉันมีเป้าหมาย Wheels (2009)
You're a politician-- ambitious,narcissistic, addicted to the love of strangers.คุณเป็นนักการเมือง ทะเยอทะยาน หลงตัวเอง ชอบมีสัมพันกับคนแปลกหน้า The Scarlet Letter (2009)
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า Dan de Fleurette (2009)
Hey, ambition's a bitch, ain't it?เฮ้ ความทะเยอทะยานเฮงซวยนั่นใช่มั๊ย? Reckoner (2009)
You lack ambition.เธองกสุดๆ หยาบคาย ไร้ความทะเยอทะยาน Boom Crunch (2009)
Blair, i understand a thing or two about ambitious women,แบลร์ ฉันเข้าใจ หากไม่ ผู้หญิงทะเยอทะยาน Enough About Eve (2009)
But he's become a man of great ambition.แต่เขากลับกลายเป็นผู้ชาย ที่ใฝ่ทะเยอทะยานยิ่งนัก Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- it's a gambit.หมอนี่มีไม้ตาย Debate 109 (2009)
# I've lost all ambition for worldly acclaim ## I've lost all ambition for worldly acclaim # Logorama (2009)
# I've lost all ambition, a worldly acclaim ## I've lost all ambition, a worldly acclaim # Logorama (2009)
Or is it no longer your ambition to become an Auror?ถ้ามือปราบมาร ยังเป็นความใฝ่ฝันของเธออยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The guards at the prison called him Gambit because he kept taking all their money at poker.พวกยามที่คุกเรียกเค้าว่า Gambit เพราะพวกมันเล่นโปกเกอร์เสียให้เค้าหมด X-Men Origins: Wolverine (2009)
Well, 'cause I know who you are, Gambit.อืม เพราะฉันรู้ว่านายเป็นใคร Gambit X-Men Origins: Wolverine (2009)
I have no personal ambitions, Patrick.ฉันไม่มีส่วนบุคคล ambition, Patrick. Angels & Demons (2009)
My favorite color is fluorescent beige and my ambition is to have my own record layer.สีที่ชอบคือสีเบจจ์ฟลูออเรสเซนต์ ความใฝ่ฝันของฉันคือ\ มีเพลงเป็นของตัวเอง Precious (2009)
That's a risk you take with such an ambitious agenda.มันเสี่ยง ถ้าขืนใจเร็วด่วนได้เกินไป The International (2009)
We need a container to direct the blast my clay pipe should service that ambitionต้องมีตัวช่วยควบคุมการระเบิด กล้องดินเผาของผมคงใช้การได้ Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambitThat politician is full of ambition.
ambitHe realized his ambition to sail around the world.
ambitHe has no political ambition.
ambitShe was very ambitious for her children.
ambitSony inspires ambition among its employees.
ambitBe ambitious, children.
ambitHe has an ambition to make a name for himself as a writer.
ambitShe realized her ambition to become a great scientist.
ambitBoys, be ambitious.
ambitHis next production was a very ambitious musical.
ambitHe was ambitious of political fame.
ambitHer ambition is to be a ballet dancer.
ambitMy teacher encouraged me to fulfill my ambitions.
ambitHe feel victim to his own ambition.
ambitIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
ambitHis ambition was to be a great politician.
ambitThe ambitious man become intoxicated with his own success.
ambitHis ambition is to play the part of Hamlet.
ambitThe rebel concealed his ambition to destroy the regime.
ambitHe never forgot his ambition to become a great statesman.
ambitHe is full of ambition for power.
ambitHe was a man of great ambition.
ambitDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
ambitHer heart was dominated by ambition.
ambitIt is a worthy ambition to do well whatever one does.
ambitThey say that he was ambitious when young.
ambitThere were no bounds to his ambition.
ambitHis ambition knows no bounds.
ambitHe is full of ambition.
ambitHer ambition is to become an ambassador.
ambitHe is ambitious to succeed.
ambitShe is contemptuous of your ambition.
ambitAn ambitious young man.
ambitMy father had far bigger ambitions than I.
ambitHe had ambition.
ambitHis ambition is to be a lawyer.
ambitShe was consumed with ambition.
ambitHe is ambitious to win fame.
ambitYou should harmonize your ambitions with your abilities.
ambitHis ambition was to break into television as an announcer.
ambitHis ambition made him work hard.
ambitThe fire of ambition burned within her.
ambitAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
ambitMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
ambitTom is ambitious to go to the moon.
ambitHer ambition was consummated when she was elected to Congress.
ambitAmbition is one of his characteristics.
ambitHe has a soaring ambition.
ambitThe foundation of a college was her great ambition.
ambitHe had the ambition to be prime minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมถะ    [ADJ] unambitious, See also: plain, contented, simple, Syn. มักน้อย, Ant. มักมาก, Example: พ่อสอนให้เราพอใจในชีวิตสมถะ ละทิ้งวัตถุนิยมที่จะทำให้ฟุ่มเฟือย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมถะ    [ADV] unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมถะ    [N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มักน้อย    [ADJ] unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย    [V] be unambitious, See also: be modest, be content with what one has, be unostentatious, Ant. มักมาก, Example: อุปนิสัยของราษฎรภูมิภาคแถบนี้ คือ ไว้ใจคนง่าย หูเบา ถือโชคลาง ซื่อสัตย์ สุภาพ สันโดษ มักน้อย, Thai definition: ปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย    [ADV] unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักใหญ่    [V] be ambitious, See also: be over-ambitious, aspire, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: ท่านนายอำเภอกินอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป
มักใหญ่    [ADJ] ambitious, See also: aspiring, over-ambitious, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนมักใหญ่อย่างเขาเหมาะที่จะเล่นการเมือง, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโต
มักใหญ่ใฝ่สูง    [ADJ] ambitious, See also: aspiring, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เขามีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงมาตั้งแต่เล็กแล้ว, Thai definition: ที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
มักใหญ่ใฝ่สูง    [V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
ใฝ่สูง [V] be ambitious for great achievement, See also: aim high, fly high, crave for greatness and success, Syn. ทะเยอทะยาน, ทะเยอทะยานเกินตัว, Ant. ใฝ่ต่ำ, Example: โบราณสอนว่าอย่าใฝ่สูงจนเกินไป ถ้าไม่เป็นไปตามที่หวังแล้วจะผิดหวังรุนแรง, Thai definition: ทะเยอทะยานเกินตัว
ตะโกรง    [V] be ambitious, See also: desire, crave, want exceedingly, aspire, Syn. ทะเยอทะยาน, อยากได้, Thai definition: เต็มไปด้วยความอยาก, ตะกลาม
ทะเยอทะยาน    [V] be ambitious, See also: be aspiring, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, Ant. เจียมตน, Example: สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเราดำเนินไปอย่างมักน้อย เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ทะเยอทะยานอะไรกันนัก, Thai definition: อยากมีฐานะหรือยศศักดิ์สูงกว่าที่เป็นอยู่
กระเหี้ยนกระหือรือ    [V] be obsessed with ambition, See also: be zealous, be fervid, be wild with ambition, be overweeningly ambitious, Example: เขากระเหี้ยนกระหือรืออยากจะเป็นผู้แทนมาก, Thai definition: แสดงอาการฮึดฮัดอย่างจะเอาจริงเอาจัง
ความทะเยอทะยาน    [N] ambition, Syn. ความทะยานอยาก, Example: ผมยืนยันว่าผมไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: ความอยากมีฐานะหรือภาวะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่
ความฝัน    [N] ambition, See also: aspiration, dream, desire, Syn. ความใฝ่ฝัน, Example: ความฝันในวัยเด็กของผมก็คืออยากเป็นนักบิน
ความใฝ่ฝัน    [N] ambition, See also: aspiration, Syn. ความปรารถนา, ความฝัน, Example: ความใฝ่ฝันของเขาก็ได้กลายมาเป็นความจริงในวันนี้, Thai definition: ความปรารถนาอย่างยิ่ง
ความมักใหญ่ใฝ่สูง    [N] ambition, See also: over-ambition, aspiration, Syn. ความทะเยอทะยาน, ความใฝ่สูง, Thai definition: ความอยากมีฐานะหรือยศศักดิ์สูงกว่าที่เป็นอยู่
หัวสูง    [ADJ] ambitious, Syn. ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนหัวสูงอย่างเขาหวังแต่คำชมเชยมากกว่าคำติเตียน, Thai definition: ที่มักใหญ่ใฝ่สูง
เอื้อมมือ [V] reach out for, See also: stretch out, be ambitious, Syn. ใฝ่สูง
เห่อเหิม [V] be overambitious, See also: become bolder, become a swellhead, be overconfident, Syn. กำเริบ, เหิมเกริม, เหิม, Ant. เจียมตัว, ถ่อมตัว, Example: ตั้งแต่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรี เขาก็เห่อเหิมมากขึ้น, Thai definition: มีใจกำเริบทะเยอทะยานด้วยยศศักดิ์
เอื้อมมือ [V] reach out for, See also: stretch out, be ambitious, Syn. ใฝ่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
ใฝ่สูง[adj.] (faisūng) FR: ambitieux
เห่อ[adj.] (hoē) FR: ambitieux ; arriviste
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious   FR: prétentieux ; arrogant
ความมักใหญ่ใฝ่สูง[n. exp.] (khwām makyaifaisūng) EN: ambition   FR: ambition [f]
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste
มักใหญ่[v.] (makyai) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire   FR: être ambitieux ; aspirer à
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; over-ambitious   FR: ambitieux
มักใหญ่ใฝ่สูง[v.] (makyaifaisūng) EN: be over ambitious   
มักใหญ่ใฝ่สูง[adj.] (makyaifaisūng) EN: ambitious   
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for   FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble   FR: content de son sort ; bien dans sa tête
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayān) EN: be ambitious ; be wild with ambition   FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition
ทะเยอทะยานเกินตัว[v. exp.] (thayoēthayān koēntūa) EN: be ambitious for great achievement   
อย่างใฝ่สูง[adv.] (yāng faisūng) FR: ambitieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMBIT    G AE1 M B IH2 T
GAMBITS    G AE1 M B IH2 T S
ZAMBITO    Z AA0 M B IY1 T OW0
AMBITION    AE0 M B IH1 SH AH0 N
AMBITIONS    AE0 M B IH1 SH AH0 N Z
AMBITIOUS    AE0 M B IH1 SH AH0 S
AMBITIOUSLY    AE0 M B IH1 SH AH0 S L IY0
OVERAMBITIOUS    OW1 V ER0 AE0 M B IH2 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambit    (n) (a1 m b i t)
ambits    (n) (a1 m b i t s)
gambit    (n) (g a1 m b i t)
gambits    (n) (g a1 m b i t s)
ambition    (n) (a1 m b i1 sh @ n)
ambitions    (n) (a1 m b i1 sh @ n z)
ambitious    (j) (a1 m b i1 sh @ s)
ambitiously    (a) (a1 m b i1 sh @ s l ii)
overambitious    (j) (ou2 v @ r a m b i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ambition {f} | Ambition {pl} | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]
Ehrgeiz {m}ambition [Add to Longdo]
Gambit {n}gambit [Add to Longdo]
Geltungsbereich {m}ambit [Add to Longdo]
Gesangslage {f}; Gesangambitus {m}tessitura [Add to Longdo]
List {f}; Trick {m}ploy; gambit [Add to Longdo]
Strebsamkeit {f}ambitiousness [Add to Longdo]
anspruchslos; nicht ehrgeizig {adj}unambitious [Add to Longdo]
ehrgeizigambitious [Add to Longdo]
ehrgeizig {adv}ambitiously [Add to Longdo]
ehrgeizig; ambitioniert {adj} | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious [Add to Longdo]
ehrsüchtigoverambitious [Add to Longdo]
Sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen.There's no limit to his ambition. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビシャス[, anbishasu] (adj-no,adj-na) ambitious [Add to Longdo]
アンビション[, anbishon] (n) ambition [Add to Longdo]
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition) [Add to Longdo]
意欲(P);意慾(oK)[いよく, iyoku] (n) will; desire; ambition; (P) [Add to Longdo]
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful [Add to Longdo]
虚静[きょせい, kyosei] (n) calm and free of ambition or care [Add to Longdo]
功名心[こうみょうしん, koumyoushin] (n) ambition; aspiration [Add to Longdo]
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself [Add to Longdo]
志望[しぼう, shibou] (n,vs) wish; desire; ambition; (P) [Add to Longdo]
少年よ大志を抱け[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition [Add to Longdo]
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme [Add to Longdo]
壮図[そうと, souto] (n) ambitious undertaking; grand scheme [Add to Longdo]
壮途[そうと, souto] (n) ambitious undertaking [Add to Longdo]
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition [Add to Longdo]
俗念[ぞくねん, zokunen] (n) worldliness; worldly ambition; unholy desires [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]
大願[たいがん, taigan] (n) {Buddh} ambition; the Buddha's great vow (to save all people) [Add to Longdo]
大願成就[たいがんじょうじゅ;だいがんじょうじゅ, taiganjouju ; daiganjouju] (n,vs) realization of a great ambition; realisation of a great ambition [Add to Longdo]
大志[たいし, taishi] (n) ambition; aspiration [Add to Longdo]
大望[たいもう;たいぼう, taimou ; taibou] (n) aspiration; ambition [Add to Longdo]
覇気[はき, haki] (n) ambition; aspiration; (P) [Add to Longdo]
非望[ひぼう, hibou] (n) inordinate ambition [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
抱負[ほうふ, houfu] (n) aspiration; ambition; pretension; (P) [Add to Longdo]
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered [Add to Longdo]
本望[ほんもう, honmou] (adj-na,n) long-cherished ambition; satisfaction [Add to Longdo]
野心[やしん, yashin] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) [Add to Longdo]
野心家[やしんか, yashinka] (n) ambitious person [Add to Longdo]
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous [Add to Longdo]
野心満々;野心満満[やしんまんまん(uK), yashinmanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) burning with ambition; highly ambitious [Add to Longdo]
野望[やぼう, yabou] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) [Add to Longdo]
勇図[ゆうと, yuuto] (n) ambitious undertaking [Add to Longdo]
雄志[ゆうし, yuushi] (n) ambition [Add to Longdo]
雄図[ゆうと, yuuto] (n) ambitious plan (enterprise); grand project [Add to Longdo]
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious [Add to Longdo]
娑婆気[しゃばけ;しゃばき, shabake ; shabaki] (n) worldly desires or ambitions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘风破浪[chéng fēng pò làng, ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄆㄛˋ ㄌㄤˋ, / ] to brave the wind and the billows (成语 saw); to have high ambitions [Add to Longdo]
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition [Add to Longdo]
力争上游[lì zhēng shàng yóu, ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] to strive for mastery (成语 saw); aiming for the best result; to have high ambitions [Add to Longdo]
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win [Add to Longdo]
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win [Add to Longdo]
夙愿以偿[sù yuàn yǐ cháng, ㄙㄨˋ ㄩㄢˋ ㄧˇ ㄔㄤˊ, / ] a long-cherished ambition is realized [Add to Longdo]
封顶[fēng dǐng, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ, / ] to put a roof (on a building); to cap the roof (finishing a building project); fig. to put a ceiling (on spending, prize, ambition etc); to top off; fig. to reach the highest point (of growth, profit, interest rates); to stop growing (of plant bud or bran [Add to Longdo]
得志[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, / ] to accomplish one's ambition; a dream come true; to enjoy success [Add to Longdo]
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] aspiration; ambition; the will [Add to Longdo]
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, ] ambition; goal; ideal; aspiration [Add to Longdo]
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambition; resolve; backbone; drive; spirit [Add to Longdo]
抱负[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] aspiration; ambition [Add to Longdo]
有心[yǒu xīn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ, ] with an idea; with a plan; with ambition; with one's mind set on sth; purposefully; chivalrous; compassionate [Add to Longdo]
有志[yǒu zhì, ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] to be ambitious [Add to Longdo]
有志气[yǒu zhì qì, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambitious [Add to Longdo]
有雄心[yǒu xióng xīn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] ambitious [Add to Longdo]
枭雄[xiāo xióng, ㄒㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ, / ] an ambitious character [Add to Longdo]
浅希近求[qiǎn xī jìn qiú, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] to aim low; to aim to get by; without lofy ambition [Add to Longdo]
燕雀安知鸿鹄之志[yàn què ān zhī hóng gǔ zhī zhì, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄢ ㄓ ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄓ ㄓˋ, 鸿 / ] lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (成语 saw); fig. how can we small fry predict the ambitions of the great? [Add to Longdo]
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, ] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs [Add to Longdo]
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition [Add to Longdo]
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, ] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent [Add to Longdo]
移山志[yí shān zhì, ㄧˊ ㄕㄢ ㄓˋ, ] the will to move mountains; fig. high ambitions [Add to Longdo]
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, ] ambitious despite lack of ambition [Add to Longdo]
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] sick; with no ambition [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom [Add to Longdo]
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, ] ambition; an aspiration [Add to Longdo]
贫贱不能移[pín jiàn bù néng yí, ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄧˊ, / ] not shaken by poverty; to preserve one's ambitions although destitute [Add to Longdo]
远大[yuǎn dà, ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ, / ] forward looking and ambitious [Add to Longdo]
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, / ] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine [Add to Longdo]
远谋[yuǎn móu, ㄩㄢˇ ㄇㄡˊ, / ] a long term plan; an ambitious strategy [Add to Longdo]
野心[yě xīn, ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, ] wild schemes; wild ambitions; careerism [Add to Longdo]
雄心[xióng xīn, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] great ambition; lofty aspiration [Add to Longdo]
骛远[wù yuǎn, ˋ ㄩㄢˇ, / ] over ambitious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top