ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abraham

EY1 B R AH0 HH AE2 M   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abraham-, *abraham*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Your good friend, Abraham Lincoln. ""Your good friend, Abraham Lincoln. " Anna and the King (1999)
You see, God asked Dad to destroy his son, much like He asked Abraham to sacrifice his son Isaac.เข้าใจหรือยัง ว่าพระเจ้าขอให้พ่อทำลายลูกตัวเอง เหมือนที่อับราฮัมยอมสังเวยชีวิตไอแซคลูกชาย Frailty (2001)
Yes, sir, on the Abraham Lincoln, Mr. President.ครับผม เที่ยวบินไป อับราฮัม ลินคอล์น Yankee White (2003)
Abraham Lincoln.อับราฮัม ลินคอล์น Everybody Has a Little Secret (2004)
I'd like to, uh, talk about John Wilkes Booth for a moment if I could, Abraham Lincoln's killer.ผมจะพูดถึง จอห์น ไวล์คส บูท ซักครู่นึง เขาเป็นคนฆ่าอับบราฮัม ลินคอห์น Manhunt (2006)
They're in the cabinet with the water stain that looks like Abraham Lincoln.อยู่ในตู้น่ะ ใบที่มีลายเป็นรูปอับราฮัม ลินคอร์นน่ะ Chapter Four 'Collision' (2006)
That's why he told Abraham to kill him.นั่นเป็นเหตุผล ที่บอกให้อับราฮัมฆ่าเขาซะ Hannibal Rising (2007)
As Abraham prepared to sacrifice his only son to prove his love for God, so...เช่นเดียวกับอับราฮัมสละลูกชาย เพื่อพิสูจน์ว่าเค้ารักพระเจ้าจริง The Mist (2007)
Are you familiar with Abraham Maslow, the peak experience?พระเจ้า Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
And abraham lincoln is on the train to gettysburg.อับบราฮัม ลินคอล์น นั่งรถไฟไปเกตตีสเบิร์ก Brothers of Nablus (2008)
He killed Abraham Lincoln.เขาฆ่า อับราฮัม ลินคอล์น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can make, like, an Abraham Lincoln mouse.เธอจะทำให้มันเหมือนกับ เจ้าหนูอับลาฮัม ลินคอร์น The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abrahamAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
abrahamAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln

CMU English Pronouncing Dictionary
ABRAHAM EY1 B R AH0 HH AE2 M
ABRAHAMS EY1 B R AH0 HH AE2 M Z
ABRAHAMIAN AE2 B R AH0 HH EY1 M IY0 AH0 N
ABRAHAMSEN AE0 B R AH0 HH AE1 M S AH0 N
ABRAHAMSON AH0 B R AE1 HH AH0 M S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abraham (n) ˈɛɪbrəhæm (ei1 b r @ h a m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, ] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865, #22,924 [Add to Longdo]
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, / ] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛, #94,344 [Add to Longdo]
亚巴郎[yà bā láng, ㄧㄚˋ ㄅㄚ ㄌㄤˊ, / ] Abraham (name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Abraham
   n 1: the first of the Old Testament patriarchs and the father of
      Isaac; according to Genesis, God promised to give Abraham's
      family (the Hebrews) the land of Canaan (the Promised
      Land); God tested Abraham by asking him to sacrifice his
      son; "Judaism, Christianity, and Islam each has a special
      claim on Abraham" [syn: {Abraham}, {Ibrahim}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Abraham /abrahɑm/
  Abraham

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Abraham
  Abraham

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top