ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leak out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leak out-, *leak out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leak out(phrv) ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leak Outไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who the hell let it leak out that I was coming?ใครเป็นคนปล่อยข่าวว่าฉันจะมาวะ? Resident Evil: Degeneration (2008)
When they leak out of this small radioactive disk, they hit the oppositely charged electrons of the normal matter in the chamber and instantly annihilate, creating these flashes of energy.พวกเขาตีอิเล็กตรอน ที่มีประจุตรงข้าม ของเรื่องปกติในห้อง และทันทีที่ทำลาย, What Are We Really Made Of? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั่ว(v) leak out, See also: become known to the public, Syn. แพร่งพราย, รั่วไหล, Example: การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างปกปิด เพราะกลัวจะรั่วถึงฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: แพร่งพรายความลับออกไป
เล็ด(v) leak out, See also: trickle, drop, be incontinent, Example: เขาบีบขนมจนไส้ของมันเล็ดออกมา, Thai Definition: ลอดออกแต่น้อย
รั่วไหล(v) leak out, See also: leak, Example: สาร CFCs เป็นสารให้ความเย็นและสารเป่าโฟม เมื่อรั่วไหลออกสู่ภายนอกจะทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
รั่วไหล(v) leak out, See also: leak, Example: การทำให้ข้อมูลที่มีความสำคัญของประเทศรั่วไหลออกจากประเทศไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่หวังดี จัดเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอย่างหนึ่ง, Thai Definition: ข่าวแพร่งพราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
รั่ว[rūa] (v) EN: leak ; leak out  FR: fuir ; perdre ; s'écouler
ซึมออกมา[seum øk mā] (v, exp) EN: ooze out ; leak out  FR: suinter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばれる(P);バレる[bareru (P); bare ru] (v1, vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
漏れる(P);洩れる[もれる, moreru] (v1, vi) to leak out; to escape; to come through; to shine through; to filter out; to be omitted; (P) [Add to Longdo]
漏れ出す[もれだす, moredasu] (v5s, vi) to leak out [Add to Longdo]
漏出[ろうしゅつ, roushutsu] (n, vs) leak out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leak out
      v 1: be leaked; "The news leaked out despite his secrecy" [syn:
           {leak}, {leak out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top