ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinds

K AY1 N D Z   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinds-, *kinds*, kind
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinds ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ
ตัวอย่าง DE1234A1 หมายถึงคำโฆษณาที่ยื่นขอเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบ ส่วน DE1234C1 หมายถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
There are two kinds of people in the world my friend.โลกนี้มีคน อยู่สองจำพวกว่ะเพื่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There are two kinds of spurs my friend.สเปอร์มีสองแบบว่ะเพื่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig.นายก็รู้นี่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ 2 จำพวก เพื่อนเอ๋ย ...พวกที่เหนี่ยวไก และพวกที่มีหน้าที่ขุด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There are all kinds of stories. He was hit bad, Mikey.มีทุกชนิดของเรื่องราว เขาได้รับการตีไม่ดีกี้ The Godfather (1972)
There are all kinds of sharks in the waters. Hammerheads, white tips, blues, makos.มีฉลามหลายชนิดอยู่ในทะเล หัวค้อน ครีบขาว นํ้าเงิน มาโก้ Jaws (1975)
He comes waltzing in here, full of all kinds of good advice.เต็มรูปแบบกับทุกชนิดคำแนะนำที่ดี First Blood (1982)
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ First Blood (1982)
Bapu has always said there were two kinds of slavery in India:บาปูพูดเสมอว่า มีผู้ถูกกดขี่สองประเภทในอินเดีย Gandhi (1982)
Certainly. In the ocean, there are all kinds of fish.แน่นอน ในมหาสมุทร มีปลาทุกชนิดเลยล่ะ An American Tail (1986)
This medicine heals all kinds of diseases.ยานี่รักษาได้ทุกโรค Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Humans do all kinds of things during their lifetime, right?มนุษย์ทุกชีวิตทั้งหมดอยู่ ระหว่างการดำเนินชีวิตของพวกเขาใช่ไหม? Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindsA cold often leads to all kinds of disease.
kindsBob found various kinds of nuts.
kindsEvery piece of reading matter call for different kinds of reading.
kindsGet rid of those kinds of naive ideas.
kindsHe comes into contact with all kinds of people.
kindsHe gave in up to all kinds of pleasures.
kindsHe has all kinds of books.
kindsHe is in touch with all kinds of people.
kindsHe like all kinds of sports.
kindsHe tried different kinds of foods one after another.
kindsHow many kinds of men are there in Japanese chess?
kindsI come into contact with all kinds of people in my work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
หลายแบบ[X] (lāi baēp) EN: various kinds   
หลายชนิด[X] (lāi chanit) EN: various kinds   FR: plusieurs sortes
หลายประเภท[X] (lāi praphēt) EN: various kinds   
ประการ[n.] (prakān) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]   FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
ร้อยแปด[num.] (røi-paēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one   FR: mille et un/une
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkhā) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods   FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDS K AY1 N D Z
KINDS K AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinds (n) kˈaɪndz (k ai1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
異類[いるい, irui] (n) varieties; different kinds [Add to Longdo]
琴瑟[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,琴・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage [Add to Longdo]
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees [Add to Longdo]
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable) [Add to Longdo]
三種[さんしゅ, sanshu] (n) three kinds; three varieties; (P) [Add to Longdo]
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib) [Add to Longdo]
四苦[しく, shiku] (n) {Buddh} the four kinds of suffering (birth, old age, disease, death) [Add to Longdo]
四苦八苦[しくはっく, shikuhakku] (n,vs) (1) being in dire distress; being hard put to it; (2) {Buddh} (See 四苦,八苦) the four and eight kinds of suffering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top