ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immaterial

IH2 M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immaterial-, *immaterial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immaterial(adj) ไม่ใช่วัตถุ, See also: ไม่มีตัวตน, จับต้องไม่ได้, Syn. incorporeal, spiritual, Ant. material
immaterial(adj) ไม่สำคัญ, See also: ไม่เกี่ยวข้อง, Syn. irrelevant, unimportant, Ant. important, relevant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ, ไม่มีตัวตน, ไร้แก่นสาร, เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant

English-Thai: Nontri Dictionary
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน, ไม่เป็นแก่นสาร, ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial evidenceพยานหลักฐานที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial factsข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterialismอสสารนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Regardless, her profession is immaterial here.ไม่เอาอาชีพของเธอมาพิจารณาในที่นี้ New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immaterialThis data is immaterial to the argument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป(adj) immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai Definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรูป(adj) intangible, See also: immaterial, Syn. นามธรรม, Ant. รูปธรรม, Example: วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ที่เป็นนามธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีตัวฅน[mai mī tūaton] (adj) EN: immaterial ; abstract  FR: immatériel ; abstrait
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMATERIAL IH2 M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immaterial (j) ˌɪmətˈɪəʳrɪəʳl (i2 m @ t i@1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immaterialgüterrecht { n }; Recht des geistigen Eigentums [ jur. ]intellectual property rights (IPR) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無形[むけい, mukei] (n, adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P) #10,838 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top