ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durometer

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durometer-, *durometer*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Durometerเครื่องมือวัดความแข็งของยางและพลาสติกที่นิยมใช้กันมากที่สุด มีหลายสเกลให้เลือกใช้งานขึ้นกับช่วงความแข็งของวัสดุ รูปทรงของเข็มกด แรงกด และขนาดของแป้นกดของเครื่องทดสอบ ได้แก่ A, B, C, D, DO, O, OO และ M แต่ละสเกลจะมีค่าตั้งแต่ 0-100 และระบุในหน่วยชอร์ (Shore scale) สำหรับยางนิยมวัดความแข็งในสเกลของชอร์ เอ (Shore A) วิธีการวัดความแข็งสามารถทำได้ตามมาตรฐาน ISO 7619-1, ASTM D2240 [เทคโนโลยียาง]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Durometer \Du*rom"e*ter\, n. [L. durus hard + -meter.]
   An instrument for measuring the degree of hardness;
   especially, an instrument for testing the relative hardness
   of steel rails and the like.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

durometer

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top