ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constipation

K AA2 N S T AH0 P EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constipation-, *constipation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constipation(n) การขัดขวาง
constipation(n) อาการท้องผูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constipationn. อาการท้องผูก

English-Thai: Nontri Dictionary
constipation(n) ท้องผูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constipationท้องผูก [TU Subject Heading]
Constipationท้องผูก [การแพทย์]
Constipation, Psychogenicท้องผูกเนื่องจากเหตุผลทางด้านจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constipationI'm suffering from chronic constipation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาการท้องผูก(n) constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง
ท้องผูก(n) constipation, See also: suffer from constipation, Syn. โรคท้องผูก, อาการท้องผูก, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: เขาไม่ค่อยทานผักและผลไม้ จึงเป็นโรคท้องผูกบ่อยๆ, Thai Definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ไม่ออก[khī mai øk] (n, exp) EN: suffer from constipation  FR: souffrir de constipation
พรรดึก[phanradeuk] (n) EN: hardened feces  FR: constipation [ f ]
ถ่ายยา[thāiyā] (v) EN: purge ; purge (as with a drug) ; take a laxative ; relive constipation  FR: purger ; prendre un purgatif
ท้องผูก[thøngphūk] (n) EN: constipation  FR: constipation [ f ]
ท้องผูก[thøngphūk] (x) EN: be constipated ; suffer from constipation  FR: être constipé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSTIPATION K AA2 N S T AH0 P EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constipation (n) kˌɒnstɪpˈɛɪʃən (k o2 n s t i p ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便秘[biàn mì, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ, 便 ] constipation #10,630 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] constipation; lump in the abdomen #31,469 [Add to Longdo]
秘结[mì jié, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] constipation #73,020 [Add to Longdo]
大便秘结[dà biàn mì jié, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝˊ,  便   /  便  ] constipation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstopfung { f }; Darmverstopfung { f } [ med. ] | Verstopfungen { pl }constipation | constipations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
息む[いきむ, ikimu] (v5m, vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth) [Add to Longdo]
秘結[ひけつ, hiketsu] (n, vs) constipation [Add to Longdo]
糞詰まり[ふんづまり, fundumari] (n) constipation [Add to Longdo]
便秘[べんぴ, benpi] (n, vs, adj-no) constipation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constipation \Con`sti*pa"tion\, n. [L. constipatio a crowding
   together: cf. F. constipation.]
   1. Act of crowding anything into a less compass, or the state
    of being crowded or pressed together; condensation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fullness of matter, or a pretty close constipation .
       . . of its particles.         --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of the bowels in which the evacuations are
    infrequent and difficult, or the intestines become filled
    with hardened f[ae]ces; costiveness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constipation
   n 1: irregular and infrequent or difficult evacuation of the
      bowels; can be a symptom of intestinal obstruction or
      diverticulitis [syn: {constipation}, {irregularity}]
   2: the act of making something futile and useless (as by
     routine) [syn: {stultification}, {constipation},
     {impairment}, {deadening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top