ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coins

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coins-, *coins*, coin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก Basic Instinct (1992)
Smokes or coins?สูบบุหรี่หรือเหรียญ? The Shawshank Redemption (1994)
There's a flip side to that coin.เหรียญมีหัวมีก้อย Heat (1995)
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
I know nothing at all about that case of coins.ฉันรู้มาบางอย่าง เรื่องที่เกี่ยวกับทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ Mad Max (1979)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinsAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinsCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinsHe has no less than one hundred coins.
coinsHe likes collecting old coins.
coinsHe published the book about the history of coins.
coinsHe put some coins in the box.
coinsHer hobby was collecting old coins.
coinsHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
coinsHe thrust some coins into my pocket.
coinsHe took out some coins.
coinsHow long did it take you to collect so many coins?
coinsI found a pot in which there were several old coins.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรียญกษาปณ์[rīen kasāp] (n, exp) EN: coins  FR: pièce de monnaie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coins
coinsurance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coins

WordNet (3.0)
coinsurance(n) insurance issued jointly by two or more underwriters
coinsure(v) take out coinsurance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Coinstantaneous

a. Happening at the same instant. C. Darwin. [ 1913 Webster ]

Coinsurance

n. [ Co- + insurance. ] Insurance jointly with another or others; specif., that system of fire insurance in which the insurer is treated as insuring himself to the extent of that part of the risk not covered by his policy, so that any loss is apportioned between him and the insurance company on the principle of average, as in marine insurance or between other insurers. [ Webster 1913 Suppl. ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
裏面(P);裡面[りめん, rimen] (n) back; reverse; other side; inside; tails (of coins); background; (P) #13,425 [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na, adv, adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] (n) coins; small change; (P) [Add to Longdo]
通宝[つうほう, tsuuhou] (n) (arch) (used primarily on ancient Japanese coins) currency [Add to Longdo]
投入口[とうにゅうぐち;とうにゅうこう, tounyuuguchi ; tounyuukou] (n) insertion slot (e.g. coins, tickets); input port [Add to Longdo]
返却口[へんきゃくぐち, henkyakuguchi] (n) return slot (for coins in a vending machine); drop-off point (for dirty dishes at a restaurant) [Add to Longdo]
六道銭[ろくどうせん, rokudousen] (n) (See 三途の川) six coins placed in a casket (said to be to pay the fare to cross the River Sanzu) [Add to Longdo]
當十錢[とうじゅうぜん, toujuuzen] (n) type of bronze Chinese coin first issued under Emperor Yuan of the Southern Liang dynasty worth the value of ten iron coins [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top