ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*coins*

K OY1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coins, -coins-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Coins, Thaiเหรียญกษาปณ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know nothing at all about that case of coins.ฉันรู้มาบางอย่าง เรื่องที่เกี่ยวกับทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
Mama, put the coins on my eyes, 'cause I sure don't believe what I am seeing.แม่จ๋า, เอาเหรียญร้อน ๆ ยัดลูกตาหนูด้วย หนูไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็นอะไรอยู่ Mannequin (1987)
Smokes or coins?สูบบุหรี่หรือเหรียญ? The Shawshank Redemption (1994)
I will put these coins over thereผมจะไปใส่เหรียญให้นะครับ Failan (2001)
- Coins?-เงินหล่ะ? Sweet Sex and Love (2003)
Shin-ah give me a few coinsซิน อา ขอเหรียญให้ผมอีกหน่อย Sweet Sex and Love (2003)
According to this chart, I put the coins here.ว่ากันตามตำรา ข้าต้องวางเหรียญตรงนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
I'm out of damn coins!เดี๋ยวสายจะตัดแล้วนะ Spygirl (2004)
It's tomorrow, so don't be late. And bring coins to play coin games.พรุ่งนี้ ห้ามสายนะ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วย My Little Bride (2004)
They were five coins that were accidentally misstamped.พวกเขาขาดเงินเหรียญกษาปน์ 5 เซนต์กระทันหัน ผิดพลาดอย่างร้ายแรง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
You had to get rid of those coins.คุณจำเป็นต้องซ่อนเหรียญพวกนั้น Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
A-Hong, you forgot to insert coins.อาหง นายลืมหยอดเหรียญน่ะ Go Go G-Boys (2006)
- (COINS JANGLING ON GROUND) - (BOYS GASPING). The Illusionist (2006)
Well, card tricks, coins, uh, sleight of hand, yes.พวกกลไพ่ กลเหรียญ เทือกนั้น The Illusionist (2006)
You can't pay in coins!ห้ามจ่ายเป็นเศษตังค์ Art of Fighting (2006)
You scared me. Got a lot of coins, do you?พูดน่ากลัวจัง มีเหรียญหลายอันใช่ไหม Art of Fighting (2006)
Well well well! Will you look at these coins!ดูสิ ดูสินี่ ดูเหรียญพวกนี้ซิ Art of Fighting (2006)
Byungtae! Got all the coins?บยังที มีเศษตังค์ไหม Art of Fighting (2006)
I'll give you ten bronze coins!ข้าจะให้เหรียญเงิน 10 อันเลย! The Book of the Three Hans (2006)
I bet my bronze coins on this match.ข้าเอาเหริยญเงินข้าเป็นเดิมพัน The Book of the Three Hans (2006)
I filled this entire bag with coins from my patient's stomach today.ฉันมีถุงที่เต็มไปด้วยเหรียญ เอาออกมาจากกระเพาะของคนไข้วันนี้ A Change Is Gonna Come (2007)
Wife! [ Drops coins into machine ] [ Pushes button ]-ภรรยา Awake (2007)
Special coins.เหรียญวิเศษฮะ The Orphanage (2007)
The special coins.นี่ฮะเหรียญวิเศษ The Orphanage (2007)
They're not coins, they're your baby teeth.ไม่ใช่เหรียญซะหน่อย นี่มันฟันน้ำนมของลูก The Orphanage (2007)
They're the first clue. They've got my coins.นี่เป็นเบาะแสแรก พวกเขาเอาเหรียญของผมไปแล้ว The Orphanage (2007)
I found the special coins.ผมพบเหรียญวิเศษแล้ว The Orphanage (2007)
I daresay you could not seduce a beggar if you heaped gold coins between your thighs.ข้ากล้าพูดได้เลยว่า ขอทานยังไม่มองเจ้า ถ้ามีเหรียญกองเต็มตักของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
did you happen to lose one of those coins lately?เร็ว ๆ นี้เพิ่งทำหายไปเหรียญนึงรึเปล่า Wishful Thinking (2008)
It was from a pay phone, and I could hear him feeding the coins.มันมาจากโทรศัพท์สาธารณะเพราะผมรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงหยอดเหรียญ Last Man Standing (2008)
I'm out of coins. Talk to you later.ฉันเหรียญหมดแล้ว ไว้โทรไปหาใหม่นะ Heartbreak Library (2008)
"Kasim ran to hide, but tripped, sending coins spilling in every direction."กาซิมวิ่งหาที่หลบ แต่ก็สะดุดล้ม จนเหรียญกลิ้งกระจายไปทั่ว Inkheart (2008)
[ Coins jingle ][ เสียงเหรียญกระทบกัน ] New York, I Love You (2008)
Check for coins.อย่าลืมตรวจดูในกางเกงล่ะ The Love Guru (2008)
fifty coins - fifty wishesห้าสิบเหรียญ ห้าสิบคำอธิฐาน Bangkok Dangerous (2008)
Our customers pay 20 coins for every message... no matter how far we have to carry it, so go fast.สาม ลูกค้าของเราต้องจ่าย 20 เหรียญทุกๆข้อความ... ไม่ว่าต้องอุ้มมันไปไกลแค่ไหน ต้องวิ่งให้เร็ว City of Ember (2008)
Twenty coins, please.ยี่สิบเหรียญค่ะ City of Ember (2008)
- [ Scoffs ] - [ Coins Clinking ]- [ Scoffs ] - [ Coins Clinking ] City of Ember (2008)
How are you collecting coins, son?นี่เป็นเรื่องคุยสุดโปรดของพ่อผมเลย\เห็นไหม พ่อยังคง... Drag Me to Hell (2009)
It's zinc. It's what we find in our coins and anything galvanized.มันเป็นสิ่งที่เราหาได้จากเงินในเหรียญของเรา และทุกสิ่งที่เป็นสังกะสี 4 Days Out (2009)
Okay, think about it. End of a rainbow, little green guy, gold coins.โอเค ลองคิดซิ รุ้งกินน้ำ, ชายตัวเล็กสีเขียว, เหรียญทอง The Dwarf in the Dirt (2009)
Yeah, let's not do that. Start with the coins.ก็ไม่ต้องทำแบบนั้นซิ เริ่มจากเหรียญเป็นไง The Dwarf in the Dirt (2009)
Are any of these coins traceable?ทำการสืบหา จากเหรียญพวกนี้ได้รึเปล่า The Dwarf in the Dirt (2009)
No. They're all common gold coins.ไม่เลย พวกมันทั้งหมดเป็นเหรียญทอง The Dwarf in the Dirt (2009)
Bad guys got off with bags of gold coins.คนเลวพวกนั้นออกไป พร้อมกับถุงใส่เหรียญทอง The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, all we found were eight gold coins.ทั้งหมดที่เราเจอ มีแค่เหรียญทอง 8 เหรียญเองนะ The Dwarf in the Dirt (2009)
He was crawling from all the way over there, lugging his own weight in gold coins through a tunnel, probably about... oh, about that wide.เขาคลานมาจากทางโน้น แบกถุงที่ใส่เหรียญทองผ่านอุโมงค์นั้น น่าจะประมาณนี้ โอว... ความกว้างประมาณนี้ The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinsThe value of the coins depended on the weight of the metal used.
coinsHe likes collecting old coins.
coinsWhere did you pick up those old coins?
coinsHe has no less than one hundred coins.
coinsIt would only take 100 or 500 yen coins, so I search for change but don't find any.
coinsMy hobby is collecting old coins.
coinsShe gave me these old coins.
coinsThis vending machine takes only hundred-yen coins.
coinsHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
coinsShe gave what few coins she had to the beggar.
coinsPlease change these bills into coins.
coinsHe put some coins in the box.
coinsHe published the book about the history of coins.
coinsI found a pot in which there were several old coins.
coinsShe gave the boy what few coins she had in her purse.
coinsIt is said that he has a lot of old coins.
coinsMy hobby is collecting coins.
coinsShould I insert coins first?
coinsHe took out some coins.
coinsI have many coins in this box.
coinsHe thrust some coins into my pocket.
coinsKen collects old coins.
coinsPlease change this bill into coins.
coinsHow long did it take you to collect so many coins?
coinsHer hobby was collecting old coins.
coinsThis vending machine won't accept 500 yen coins.
coinsAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinsThese coins are of little value.
coinsMy daughter lost almost all the coins she had collected.
coinsI saw given there old coins by her.
coinsCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinsI have several silver coins.
coinsThese old coins were given me by her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสด(n) cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
ลูกกัลปพฤกษ์(n) a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
ทอยกอง(n) pitch-and-toss, See also: game in which small coins, Example: ลูกๆ พาเพื่อนมาเล่นทอยกองอยู่ใกล้ๆ บ้าน, Thai Definition: ชื่อการเล่นพนันอย่างหนึ่ง ใช้สตางค์หรือสิ่งอื่นตั้งซ้อนๆ กันแล้วทอยให้ล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหมุนเวียนของเงินสด[kān munwīen khøng ngoensot] (n, exp) EN: circulation of notes and coins  FR: circulation des pièces et billets [ f ]
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [ m ] ; liquide [ m ] ; argent comptant [ m ] ; en espèces
เหรียญกษาปณ์[rīen kasāp] (n, exp) EN: coins  FR: pièce de monnaie [ f ]
สะสมเหรียญ[sasom rīen] (v, exp) EN: collecting coins  FR: collectionner les pièces de monnaie

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINS K OY1 N Z
COINSURANCE K OW2 IH0 N SH ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coins (v) kˈɔɪnz (k oi1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc #2,233 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] money; coins; currency #3,353 [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, / ] cord; fishing-line; string of coins #56,080 [Add to Longdo]
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] coin; to mint (coins) #67,192 [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] money; string of coins #121,761 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] string on which coins are strung #980,886 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeldumstellung { f }conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Geldstück { n }; Münze { f } | Geldstücke { pl }; Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Kupfermünze { f } | Kupfermünzen { pl }copper; copper coin | coppers; copper coins [Add to Longdo]
Münze { f } | Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Münzprägestempel { m }die for striking coins; stamp for striking coins [Add to Longdo]
Münzschatz { m }hoard of coins [Add to Longdo]
Silbergeld { n }silver coins [Add to Longdo]
prägt neurecoins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
裏面(P);裡面[りめん, rimen] (n) back; reverse; other side; inside; tails (of coins); background; (P) #13,425 [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na, adv, adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] (n) coins; small change; (P) [Add to Longdo]
通宝[つうほう, tsuuhou] (n) (arch) (used primarily on ancient Japanese coins) currency [Add to Longdo]
投入口[とうにゅうぐち;とうにゅうこう, tounyuuguchi ; tounyuukou] (n) insertion slot (e.g. coins, tickets); input port [Add to Longdo]
返却口[へんきゃくぐち, henkyakuguchi] (n) return slot (for coins in a vending machine); drop-off point (for dirty dishes at a restaurant) [Add to Longdo]
六道銭[ろくどうせん, rokudousen] (n) (See 三途の川) six coins placed in a casket (said to be to pay the fare to cross the River Sanzu) [Add to Longdo]
當十錢[とうじゅうぜん, toujuuzen] (n) type of bronze Chinese coin first issued under Emperor Yuan of the Southern Liang dynasty worth the value of ten iron coins [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top