ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cell culture

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cell culture-, *cell culture*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [TU Subject Heading]
Cell Cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลอง
การเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลองโดยใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์สังเคราะห์ ซึ่งการเพาะเลี้ยงนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cell Cultureการเพาะเชื้อ,การเพาะเซลล์,การเพาะเลี้ยงเซลล์,เซลล์ที่เพาะเลี้ยงไว้ในหลอดทดลอง [การแพทย์]
Cell Culture Inoculationการแยกเชื้อโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง [การแพทย์]
Cell Culture Techniqueเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ [การแพทย์]
Cell Culture, Amnioticการเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำคร่ำ [การแพทย์]
Cell Culture, Duck Embryoเซลล์เพาะจากเอมบริโอเป็ด [การแพทย์]
Cell Culture, Large-Scaleการเพาะเลี้ยงเซลล์ในปริมาณมาก [การแพทย์]
Cell Culture, Monkey Kidneyเซลล์เพาะจากเนื้อไตลิง,การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโปลิโอในเซลล์เพาะเลี้ยง [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细胞培养[xì bāo péi yǎng, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] cell culture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細胞培養[さいぼうばいよう, saiboubaiyou] (n) cell culture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top