ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bangalore

B AE1 NG G AH0 L AO2 R   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bangalore-, *bangalore*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Karachi, Calcutta, Madras, Bangalore. It's total.คาราชี กัลกัตตา มาดราส บังกาลอร์ หมดเลยครับ Gandhi (1982)
Graham. The footage you're watching was shot yesterday afternoon by a 34-year-old local cameraman in Bangalore, a southern city of India.แกรแฮม ภาพที่ท่านกำลังชมถ่ายเมื่อบ่ายวานนี้ Signs (2002)
I have come from bangalore for this, please give me one chance.ฉันอุตส่าห์มาจากที่พักเพื่องานนี้ กรุณาให้โอกาสฉันสักครั้งเถอะคะ Om Shanti Om (2007)
I got these guys in Bangalore that we're... outsource to, they translated them over night. - Great.ฉันได้มาจาก บังเดอเรอ แล้วเราก็หาคนมาแปลให้ Made of Honor (2008)
Are they planning to outsource my job to Bangalore?จ้างคนจากบังกาลอร์ มาทำงานแทนฉันเรอะ The Jiminy Conjecture (2009)
A math professor at Cambridge, a computer scientist in Bangalore...ศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ที่เคมบริดจ์ วิศวคอมพิวเตอร์ที่บังคาลอร์ Betrayals (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BANGALORE    B AE1 NG G AH0 L AO2 R
BANGALORE'S    B AE1 NG G AH0 L AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bangalore    (n) bˌæŋgəlˈɔːr (b a2 ng g @ l oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班加罗尔[Bān jiā luó ěr, ㄅㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄦˇ, / ] Bangalore, #65,562 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bangalore (Stadt in Indien)Bangalore (city in India) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Bangalore
      n 1: an industrial city in south central India (west of Chennai)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top