ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tranquilize-

T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tranquilize, *tranquilize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquilize(vt) ทำให้สงบ, See also: ระงับประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt., vi. ทำให้สงบ, กลายเป็นสงบ, กล่อมประสาท., See also: tranquilization n., Syn. tranquillize, tranquillise

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANQUILIZE T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquilize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tranquilize \Tran"quil*ize\, Tranquillize \Tran"quil*lize\, v.
   t. [imp. & p. p. {Tranquilized}or {Tranquilliized}; p. pr. &
   vb. n. {Tranquilizing}or {Tranquillizing}.] [Cf. F.
   tranquilliser.]
   To render tranquil; to allay when agitated; to compose; to
   make calm and peaceful; as, to tranquilize a state disturbed
   by factions or civil commotions; to tranquilize the mind.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To quiet; compose; still; soothe; appease; calm; pacify.
     [1913 Webster] Tranquilizer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquilize
   v 1: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
      [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
      {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
      [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove},
      {excite}, {rouse}, {turn on}]
   2: cause to be calm or quiet as by administering a sedative to;
     "The patient must be sedated before the operation" [syn:
     {sedate}, {calm}, {tranquilize}, {tranquillize},
     {tranquillise}] [ant: {arouse}, {brace}, {energise},
     {energize}, {perk up}, {stimulate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-tranquilize ( T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z)-

 


  

 
tranquilize
 • ทำให้สงบ: ระงับประสาท [Lex2]
 • (แทรง'ควิไลซ) vt.,vi. ทำให้สงบ,กลายเป็นสงบ,กล่อมประสาท. ###S. tranquillize,tranquillise ###SW. tranquilization n. [Hope]
 • /T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /tr'ænkwɪlaɪz/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top