ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downer

D AW1 N ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downer-, *downer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
landowner(n) เจ้าของที่ดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're finally free from downer Dan, and I have my old Serena back.สุดท้ายเธอก็จะได้เป็นอิสระจากนายแดนโลโซ และฉันก็จะได้เซรีน่าคนเดิมกลับมา Never Been Marcused (2008)
Yeah, and it's a downer way to end the concert.ใช่ และมันเป็นวิธีที่เห่ยมากในการจบคอนเสิร์ต Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
I don't mean to be a downer or anything, but, uh...ฉันไม่ได้อยากจะพูดให้แย่หรืออะไรนะ แต่... . Dark Side of the Moon (2010)
You know, interestingly, all 3 victims had downers and uppers in their system.รู้มั้ย ที่น่าสนใจคือเหยื่อทั้ง 3 ราย มียากดประสาทและกระตุ้นประสาทในเลือด Middle Man (2010)
You know, it's gonna be a real downer for your book if Hannah gets away.รู้ไหม มันจะต้องแย่สำหรับหนังสือคุณแน่ ถ้าฮันน่าหนีรอดไปได้ Chemistry (2012)
Nobody likes a Debbie Downer or a Serena sabotage.ไม่มีใครชอบ Debbie Downer หรือเซเรน่าจะก่อวินาศกรรม Dirty Rotten Scandals (2012)
I hate to be a downer here, but there are two DEA agents missing.ฉันไม่อยากทำให้เสียเรื่องหรอกนะ แต่มีเจ้าหน้าที่ ปปส. หายไปถึงสองคน Granite State (2013)
Benton, Indiana; Downers Grove, Illinois;ที่เบนตัน อินเดียน่า ดาวเนอร์โกรฟ อิลลินอยซ์ Goodbye Stranger (2013)
Listen, when Lefty Downer found me in Montreal and told me the Pescatores wanted me to come work for them,ฟังนะ ตอนที่เล็ฟตี้ ดาวเนอร์เจอฉันในมอนทรีออล แล้วบอกว่าพวกเพสคาโทเร อยากชวนมาทำงานให้ Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng thīdin) EN: landlord ; landowner   FR: propriétaire [m]
เจ้าที่ดิน[n. exp.] (jao thīdin) EN: landowner   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNER D AW1 N ER0
DOWNERS D AW1 N ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate [Add to Longdo]
地主[じぬし, jinushi] (n) landlord; landowner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 downer \downer\ n.
   a drug that reduces excitability and calms a person.
   [Colloq.]
 
   Syn: sedative, depressant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downer
   n 1: a drug that reduces excitability and calms a person [syn:
      {sedative}, {sedative drug}, {depressant}, {downer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top