ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-substantially-

S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: substantially, *substantially*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นชิ้นเป็นอัน(adv) substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBSTANTIALLY S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substantially (a) sˈəbstˈænʃəliː (s @1 b s t a1 n sh @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substantially \Sub*stan"tial*ly\, adv.
   In a substantial manner; in substance; essentially.
   [1913 Webster]
 
      In him all his Father shone,
      Substantially expressed.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The laws of this religion would make men, if they would
      truly observe them, substantially religious toward God,
      chastle, and temperate.         --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substantially
   adv 1: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was
       well over budget"; "painting the room white made it seem
       considerably (or substantially) larger"; "the house has
       fallen considerably in value"; "the price went up
       substantially" [syn: {well}, {considerably},
       {substantially}]
   2: in a strong substantial way; "the house was substantially
     built"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-substantially ( S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L IY0)-

 


  

 
substantially
 • /S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /s'əbst'ænʃəliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top