ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-recursive-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recursive, *recursive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recursive-เรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recursive definitionบทนิยามเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recursive functionฟังก์ชันเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm using a recursive search algorithm which analyzes and cross-references the data.วิธีการคำนวนย้อนผลกลับไปมา เ้พื่อวิเคราะห์และตรวจหา ความสอดคล้องของข้อมูล The Boy with the Answer (2010)
There are some elegant formal structures, a kind of recursive beauty, but complex, like two minds arguing with each other.มันมีรูปแบบโครงสร้างที่สวยงามอยู่ ความงามของการทำซ้ำชนิดนึง แต่ก็ซับซ้อนเหมือนกับมีสองความคิดกำลังทะเลาะกันอยู่ Trace Decay (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 algorithmic \algorithmic\ adj.
   1. of or pertaining to an algorithm. {recursive}
    [1913 Webster]
 
   2. definitively solvable by a finite number of steps; -- said
    of mathematical or logical problems. Contrasted with
    {heuristic}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recursive
   adj 1: of or relating to a recursion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top