ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-panne-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: panne, *panne*
Possible hiragana form: ぱんね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panne {f}; Missgeschick {n}mishap; slip-up [Add to Longdo]
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
Pannendienst {m}; Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panne \Panne\, n. [F.]
   A fabric resembling velvet, but having the nap flat and less
   close.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 panne /pan/ 
  breakdown

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Panne /panə/ 
  breakdown; mishap; slip-up

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 panne
  brakedown(paneo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 panne /pɑnə/
  brakedown

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top