ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entspannen

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entspannen-, *entspannen*
German-Thai: Longdo Dictionary
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entspannen | entspannend | entspannt | entspannt | entspannteto unbend {unbent; unbent} | unbending | unbended | unbends | unbended [Add to Longdo]
entspannen | entspannend | entspannt | entspannt | entspannteto uncock | uncocking | uncocked | uncocks | uncocked [Add to Longdo]
entspannen; abspannento wind down [Add to Longdo]
entspannen; erlahmen | entspannend; erlahmend | entspannt; erlahmt | entspannt; erlahmt | entspannte; erlahmteto slacken | slackening | slackened | slackens | slackened [Add to Longdo]
entspannendunwinding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  entspannen /ɛntʃpanən/
   to relax; to slacken; to uncock; to unbend {unbent, unbent}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top