ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ornamentation-

AO2 R N AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ornamentation, *ornamentation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornamentation(n) การประดับ, See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, Syn. elaboration, embellishment

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your dιtachι, ornamentation and your taste.การเคลื่อนไหว การเพิ่มสีสันในดนตรี และ รสนิยม The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ornamentationHe is singing with a lot of ornamentation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มณฑนะ(n) decoration, See also: ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENTATION AO2 R N AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornamentation (n) ˌɔːnəmɛntˈɛɪʃən (oo2 n @ m e n t ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ornamentation \Or`na*men*ta"tion\, n.
   1. The act or art of ornamenting, or the state of being
    ornamented.
    [1913 Webster]
 
   2. That which ornaments. --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   3. The ornaments embellishing an object, collectively; as,
    each room of the palace had a strikingly different
    ornamentation.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornamentation
   n 1: the state of being ornamented
   2: something used to beautify [syn: {decoration}, {ornament},
     {ornamentation}]
   3: the act of adding extraneous decorations to something [syn:
     {ornamentation}, {embellishment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top