ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-newt-

N UW1 T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: newt, *newt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newt[N] สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt[SL] คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Green newt saliva.""น้ำลายของซาลาแมนเดอร์เขียว" Hocus Pocus (1993)
But newts are not the only creatures with this talent.แต่ซาลาแมนเดอร์ไม่ใช่สิ่งเดียว ที่มีความสามารถนี้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
Uh, you're the, um, the eye of newt soup, right?ลูกจะกินซุปตา ตัวนิวท์ใช่มั้ย? Black Swan (2009)
How much Eye of Newt would you say we're packing?เรามีตาปีศาจเก็บไว้กี่อันนะ Mirror, Mirror (2011)
Newt said that no one has ever seen a Griever and lived to tell about it, right?นิวท์บอกไม่มีใครเคยเห็นกรีฟเวอร์แล้วรอด The Maze Runner (2014)
Their entire case hinges on the idea that if Newt Knight had a second child after the war, that child had to be with Rachel Knight.คดีทั้งหมดของพวกเขาขึ้นอยู่กับความคิด ว่าถ้านิวท์ ไนท์ มีลูกคนที่สองหลังจากสงคราม เด็กคนนั้นต้องเกิดจากราเชล ไนท์ Free State of Jones (2016)
The Knight family Bible in Newt Knight's own hand.คัมภีร์ไบเบิลของครอบครัวไนท์ เล่มที่อยู่ในมือของนิวท์ ไนท์เอง Free State of Jones (2016)
A pinch of newt poo.อึตุ๊กแกน้ำ หนึ่งก้อน Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtHe is a Newton of our day.
newtHe will be a Newton in the future.
newtNewton established the law of gravity.
newtNewton saw an apple fall off a tree.
newtOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
newtThe boy wants to become a Newton.
newtThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.
newtWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
newtWe were taught that Newton discovered the law of gravity.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWT N UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newt (n) njˈuːt (n y uu1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula [Add to Longdo]
Newton-Verfahren {n} [math.]Newton's method [Add to Longdo]
Newtonsche GesetzeNewton's laws of motion [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newt \Newt\, n. [OE. ewt, evete, AS. efete, with n prefixed, an
   ewt being understood as a newt. Cf. {Eft}.] (Zool.)
   Any one of several species of small aquatic salamanders. The
   common British species are the crested newt ({Triton
   cristatus}) and the smooth newt ({Lophinus punctatus}). In
   America, {Diemictylus viridescens} is one of the most
   abundant species.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newt
   n 1: small usually bright-colored semiaquatic salamanders of
      North America and Europe and northern Asia [syn: {newt},
      {triton}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NEWT
     NeWS Terminal, "NeWT"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top