ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*newt*

N UW1 T   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: newt, -newt-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newt[N] สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt[SL] คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Non-newtonian fluidนอนนิวโตเนียมฟลูอิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flow, Newtonianการไหลแบบนิวโตเนียน [การแพทย์]
Flow, Non Newtonianการไหลแบบไม่ใช่นิวโตเนียน [การแพทย์]
Flow, Non-Newtonianการไหลแบบไม่ใช่นิวโตเนียน [การแพทย์]
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
newtonนิวตัน, หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Newton.Newton. The Man from the Other Side (2010)
Newt!NewtOf Cabbages and Kings (2014)
"Green newt saliva.""น้ำลายของซาลาแมนเดอร์เขียว" Hocus Pocus (1993)
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
? Take this, then A roasted newtงั้นเอานี่ไป กิ้งก่าย่าง Spirited Away (2001)
The Old North Church in Boston, where Thomas Newton hung a lantern in the steeple, to signal Paul Revere that the British were coming.โบสถ์โอลนอท ใน บอสตัน, ที่ โทมัส นิวตัน แขวนตะเกียงไว้ที่ยอดหลังคา, เป็นสัญญาณบอก พอล ริเวอร์ ว่าพวกอังกฤษกำลังมา. National Treasure (2004)
Like Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Fred Hampton.อย่าง ฮิวอี้ นิวตัน, บ็อบบี่ ซีล เอลดริจ คลีเวอร์, เฟรด แฮมตัน Crash (2004)
Sir Isaac Newton, da Vinci himself.ที่ มีผู้นำอย่าง เซอร์ ไอแซก นิวตัน และตัว ดาวินชี่ เอง The Da Vinci Code (2006)
The knight we're looking for is Sir Isaac Newton.อัศวิน ที่เราตามหาอยู่คือ เซอร์ ไอแซก นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Sir Isaac Newton's funeral was presided over..ประธานในพิธีศพของ เซอร์ ไอแซก นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Yes. Isaac Newton's tomb.ใช่ สุสานไอแซค นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
The orb which fell from the heavens and inspired Newton's life's work.ลูกกลมที่ตกจากสวรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจแก่ผลงานนิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Right. Good one. I'm a newt.ใช่ ดีทีเดียว ฉันคือสิ่งใหม่ นี่คือเพื่อนของฉัน ตัวน่ารำคาญ Ice Age: The Meltdown (2006)
This video demonstrates the newt's amazing ability to regrow a completely working limb.วิดีโอนี้แสดงให้เห็นความสามารถที่จะงอกแขนขา ขึ้นมาได้ใหม่ทั้งหมดของซาลาแมนเดอร์ Chapter Two 'Lizards' (2007)
But newts are not the only creatures with this talent.แต่ซาลาแมนเดอร์ไม่ใช่สิ่งเดียว ที่มีความสามารถนี้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
Have in common with a fig newton?มีเหมือนๆกับ ฟิก นิวตัน The Ten (2007)
That was inspired. I think Helmut Newton here has got the hots for his boss.นั่นเป็นคำแนะนำ ฉันคิดว่าไอ้นี่จะทำให้หัวหน้าเดือดร้อน Return to House on Haunted Hill (2007)
Hey, I'm Mike Newton.แค่เบลล่า Twilight (2008)
Go out. Looks like the Newton boy's got a big smile for you.เบลล่า นี่คืนวันศุกร์ ไปเถอะ Twilight (2008)
Not the brightest figs in the Newton, but dangerous enough to clock a watch.ไม่ใช่ต่อสู้แผ่กระจายไปถึง ยังนิวตัน แต่อันตรายพอ ที่ต้องจับตาดูนาฬิกาเวลา AK-51 (2008)
TIG: Sack,newtargets.ไข่ใบเดียว เอาป้ายขึ้นใหม่สิ Albification (2009)
I'm more of a Helmut Newton girl myself, but they want vintage McMullan.ส่วนตัวฉันชอบแนวของ Helmut Newton มากกว่า แต่ก็นะ พวกเขาต้องการวินเทจ McMullan \ แหงล่ะฉันเป็นใครจะไปแย้งได้ The Lost Boy (2009)
Uh, you're the, um, the eye of newt soup, right?ลูกจะกินซุปตา ตัวนิวท์ใช่มั้ย? Black Swan (2009)
Um, Isaac Newton, Madame Curie and Niels Bohr.ไอแซ็ค นิวตัน มาดาม คูรี่ และนีลส์ บอห์ร The Guitarist Amplification (2009)
"Thomas Jerome Newton. ""โทมัส เจโรม นิวตัน" Grey Matters (2009)
Newton.นิวตัน Grey Matters (2009)
Thomas Jerome Newton was the name on record at Laston-Hennings Cryonics.โทมัส เจอโรม นิวตัน อยู่บนรายชื่อ ในที่ แลนตัน-เฮนนิงส์ ไครโยนิคส์ Grey Matters (2009)
Newton's next move.การเคลื่อนไหวคราวหน้า ของนิวตันได้ Grey Matters (2009)
I don't know what Newton's up to, but I know what I have to do.ฉันไม่รู้หรอกว่า นิวตันจะทำอะไรต่อไป แต่ฉันรู้ว่า ฉันต้องทำอะไร Grey Matters (2009)
But Newton-แต่ นิวตัน-- Grey Matters (2009)
So the surgeries that Newton performed...นั่นคือการผ่าตัด ที่เป็นฝีมือของนิวตัน... . Grey Matters (2009)
Bell told you that Newton wants to open a door to the other side, right?เบลล์บอกคุณว่า นิวตันต้องการเปิดประตู ไปยังโลก อีกด้านหนึ่ง ใช่มั้ย? Grey Matters (2009)
So then how does Newton read them?แล้วนิวตันทำอย่างไรกันล่ะ ถึงจะอ่านมันได้? Grey Matters (2009)
And we have no idea if Walter gave Newton the plans for the door.และเราไม่มีทางรู้เลยว่า วอลเตอร์ได้มอบให้นิวตัน ไปแล้วรึเปล่า แผนโครงร่าง สำหรับการสร้างประตู Grey Matters (2009)
Walter doesn't remember, and the brain tissue that Newton extracted is dead.วอลเตอร์จำอะไร ไม่ได้เลย และเนื้อเยื่อสมองที่นิวตัน สะกัดออกมาก็ตายหมด Grey Matters (2009)
How did Newton know about Walter's memories?แล้วนิวตันรู้เรื่องความทรงจำ ของวอลเตอร์ได้อย่างไร? Grey Matters (2009)
If you had captured Newton or even killed him, that wouldn't have been the end of this.ถ้าคุณเลือกจะจับตัวนิวตัน หรือแม้แต่ฆ่าเขาไปเสีย มันคงไม่ได้จบลงไป อย่างนี้ก็ได้ Grey Matters (2009)
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)
Now, remember, Newton realized that Aristotle was wrong and force was not necessary to maintain motion.เอาละจำได้ไหมนิวตันรู้ว่า อริสโตเติลคิดผิด ว่าแรงกระทำไม่ใช่ตัว ทำให้การเคลื่อนไหวคงอยู่ The Gorilla Experiment (2009)
Uh... We know that Newton was a really smart cookie.เอ่อ เราก็จะได้ว่า... The Gorilla Experiment (2009)
Oh, is that where Fig Newtons come from?อ๋อ ชื่อขนมฟิก นิวตัน มาจากนี่นี่เอง The Gorilla Experiment (2009)
No, Fig Newtons are named after a small town in Massachusetts.ไม่ใช่ นั่นตั้งชื่อตามเมืองเล็กๆ ในแมตซาชูเซสต่างหาก The Gorilla Experiment (2009)
Fig Newtons were named after a town in Massachusetts, not the scientist.ขนมฟิก นิวตันไม่ได้ตั้งชื่อ ตามนักวิทยาศาสตร์ แต่ตั้งตามเมืองใน แมตซาชูเซสต่างหาก The Gorilla Experiment (2009)
It's a bust of Sir Isaac Newton.มันคือรูปปั้นครึ่งตัว ของเซอร์ไอแซค นิวตัน The Maternal Congruence (2009)
Julian calendar, Sir Isaac Newton is born.ในปฎิทินจูเลี่ยน, เซอร์ไอแซค นิวตันเพิ่งเกิด The Maternal Congruence (2009)
Merry Newton-mas, everyone.สุขสันต์วันนิวตันมาส ทุกคน The Maternal Congruence (2009)
You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.นายไม่พอใจที่นิวตันอ้างว่า เข้าคิดค้นแคลคูลัส และนายอยากแขวนก๊อทฟรี้ด ไลบ์นิซ ไว้บนยอดแทน The Maternal Congruence (2009)
Shall we switch topics to Isaac Newton v. Gottfried Leibniz?เปลี่ยนเรื่องเป็น ไอแซ็ค นิวตันกับก๊อดผรี้ด ไซบ์นิซไหม The Maternal Congruence (2009)
That's Olivia Newton-John's "Physical."เพลง Physical ของโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
newtWe were taught that Newton discovered the law of gravity.
newtThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.
newtOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtNewton established the law of gravity.
newtPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
newtHe will be a Newton in the future.
newtNewton saw an apple fall off a tree.
newtHe is a Newton of our day.
newtThe boy wants to become a Newton.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
นิวตัน[n.] (niūtan) EN: newton (N)   FR: newton (N) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWT N UW1 T
NEWTS N UW1 T S
NEWT'S N UW1 T S
NEWTON N UW1 T AH0 N
NEWTOWN N UW1 T AW2 N
NEWTON'S N UW1 T AH0 N Z
NEWTOWNE N UW1 T AW2 N
NEWTONIAN N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N
NEWTONCHIK N UW1 T AA2 N CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newt (n) njˈuːt (n y uu1 t)
newts (n) njˈuːts (n y uu1 t s)
Newtown (n) njˈuːtoun (n y uu1 t ou n)
Newtonian (n) njˈuːtˈounɪəʳn (n y uu1 t ou1 n i@ n)
Newtonians (n) njˈuːtˈounɪəʳnz (n y uu1 t ou1 n i@ n z)
Newton Abbot (n) njˌuːtn-ˈæbət (n y uu2 t n - a1 b @ t)
Newton Mearns (n) njˌuːtn-mˈɪəʳnz (n y uu2 t n - m i@1 n z)
Newton Aycliffe (n) njˌuːtn-ˈɛɪklɪf (n y uu2 t n - ei1 k l i f)
Newton-le-Willow (n) njˌuːtn-lɪ-wˈɪlouz (n y uu2 t n - l i - w i1 l ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] salamander; newt, #122,673 [Add to Longdo]
金里奇[jīn lǐ qí, ㄐㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ, / ] (Newt) Gingrich, #123,022 [Add to Longdo]
瓦里斯[Wǎ lǐ sī, ㄨㄚˇ ㄌㄧˇ ㄙ, / ] Wallis (name); John Wallis (1616-1703), English mathematician, precursor of Newton, #260,174 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton, #388,748 [Add to Longdo]
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Newtonian mechanics [Add to Longdo]
艾萨克・牛顿[Ài sà kè, ㄞˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ· Niu2 dun4, / ] Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula [Add to Longdo]
Newton-Verfahren {n} [math.]Newton's method [Add to Longdo]
Newtonsche GesetzeNewton's laws of motion [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]
Olivbauchnewtonie {f} [ornith.]Tulear Newtonia [Add to Longdo]
Braunstirnnewtonie {f} [ornith.]Tabity Newtonia [Add to Longdo]
Rostbauchnewtonie {f} [ornith.]Common Newtonia [Add to Longdo]
Fanovananewtonie {f} [ornith.]Fanovana Newtonia [Add to Longdo]
Wassermolch {m} [zool.]newt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
作用反作用の法則[さようはんさようのほうそく, sayouhansayounohousoku] (n) (See 運動の法則) action-reaction law (Newton's third law of motion) [Add to Longdo]
鮫肌井守[さめはだいもり;サメハダイモリ, samehadaimori ; samehadaimori] (n) (uk) rough-skinned newt (Taricha granulosa) [Add to Longdo]
赤腹[あかはら, akahara] (n) (1) (uk) brown-headed thrush (Turdus chrysolaus); (2) (uk) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (uk) (col) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster); (4) (col) (See 赤痢) dysentery [Add to Longdo]
日本井守[にほんいもり;ニホンイモリ, nihon'imori ; nihon'imori] (n) (uk) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newt \Newt\, n. [OE. ewt, evete, AS. efete, with n prefixed, an
   ewt being understood as a newt. Cf. {Eft}.] (Zool.)
   Any one of several species of small aquatic salamanders. The
   common British species are the crested newt ({Triton
   cristatus}) and the smooth newt ({Lophinus punctatus}). In
   America, {Diemictylus viridescens} is one of the most
   abundant species.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NEWT
     NeWS Terminal, "NeWT"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top