ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cv-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cv, *cv*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cvabbr. cardiovascular,cell volume

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd be happy to send you our CVs if you like. Did you have any contact with Gonzalez in the days following the raid, a-after he was on leave?เรายินดีที่จะส่งประวัติให้กับคุณ ถ้าคุณต้องการ คุณได้ติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ กอนซาเลส Green Light (2015)
The day I left for college, she told my dad she was going to CVS and she never came back.ตอนที่ฉันจากไปเรียนที่มหาวิทยาลัย แม่บอกกับพ่อว่าแม่จะไป ซีวีเอส แล้วก็ไม่เคยกลับมา The Choice (2012)
CV shaft, boots, joints, axle--หัวเพลาขับ แรงดันของเทอร์โบ ข้อต่อ เพลา... Fifty-One (2012)
I really... I want to take that CVS test.ฉันอยากจะไปให้หมอเอารกเอาไปตรวจจริงๆ Open House (2011)
And if we fail, we can always stop at CVS and pick you out a nice toothbrush.แล้วถ้าแผนนั้นไม่ได้ผล เราก็ไปแวะร้านซีวีเอส แล้วเลือกแปรงสีฟันดีๆให้เธอซักอัน The Toast Derivation (2011)
Come on if you wanna go and take a ride with me we three-wheelin' in the four with the gold cvs oh, why do I live this way?* หากเธออยากซิ่งไปด้วยกัน * * ในรถล้อแม็กทองของฉัน * * ทำไมฉันใช้ชีวิตแบบนี้? Throwdown (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 CV \CV\, CV \C.V.\(s[=e]`v[=e]"), n.
   Same as {curriculum vitae}; -- a commonly used initialism.
   [initialism]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cv
   adj 1: being five more than one hundred [syn: {one hundred
       five}, {105}, {cv}]
   n 1: a summary of your academic and work history [syn:
      {curriculum vitae}, {CV}, {resume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top